Mẫu thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế

Mẫu thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế...trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết Thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào có khiếu nại,...

SỞ TƯ PHÁP ……….

Số: …….. ./……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày …….. tháng ………năm  ……..

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHAI NHẬN DI SẢN

     Văn phòng Công chứng…….. nhận được yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế của ông ………… đối với di sản do ông …….. để lại là: toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ: ………………………………

       – Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 22 và khoản 3 Điều 49 của Luật Công chứng.

       – Căn cứ Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ;

       – Thông tư hướng dẫn số 03/2001/TP-CC ngày 14/03/2001 của Bộ tư pháp.

          Văn phòng công chứng ……… xin thông báo về việc khai nhận di sản như sau:

  1. Thông tin về người để lại di sản:

        Ông …………….., sinh năm …., mất ngày …/…/…., theo Giấy chứng tử số quyển số do UBND ………cấp ngày …/…/…..; Hộ khẩu thường trú (trước khi chết):…………….

       2. Thông tin về di sản:

         Toàn bộ ngôi nhà và thửa đất tại địa chỉ………….. – thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của ông …………theo “Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số …………; Hồ sơ gốc số ………., do UBND …….. cấp ngày …/…./2007;

        3. Thông tin về người đề nghị hưởng thừa kế

     Theo hồ sơ và thông tin do Người yêu cầu công chứng cung cấp:

     Bố mẹ đẻ của ông ……… đều đã chết trước ông …..; Ông ……. không có ai là người vợ, con đẻ, con nuôi nào.

     Ngày …/…/…, ông ……… đã lập “giấy………………..” để lại cho ông ………. lô đất và căn hộ thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của ông ……. theo giấy chứng nhận nêu trên; Văn bản này có chữ ký xác nhận của một số con cháu, khu phố và đại diện UBND …… – quê của ông ……, nơi ông ……. tạm trú trước khi mất.

     Ông …….. sinh năm ……., mang chứng minh nhân dân số ……. do ……. cấp ngày …/…/…., có hộ khẩu thường trú tại: …………..; Ông ……. khai đã trực tiếp quản lý, sử dụng ổn định ngôi nhà trên từ thời điểm tặng cho đến nay mà không phát sinh tranh chấp, khiếu kiện gì;

      4 Những điểm cần lưu ý:

      – Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết Thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào có khiếu nại, tố cáo liên quan đến di sản, người để lại di sản, người thừa kế di sản nêu trên, đề nghị gửi văn bản tới UBND phường/xã………….

       – Sau thời hạn niêm yết nêu trên, nếu không có khiếu nại, tố cáo hợp lệ nào, Văn phòng Công chứng ……… sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của Pháp luật để chứng nhận văn bản khai nhận di sản.

                                                                                      CÔNG CHỨNG VIÊN

                

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG/ XÃ

 

Thông báo trên đã được niêm yết tại trụ sở

UBND ………………………………………………………..

Từ ngày ………………………………………………………

Đến ngày: ………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Hà nội, ngày___ tháng ___ năm 200__

T/M. UBND PHƯỜNG/ XÃ

 

 


    >>>Tải: Mẫu thông báo về việc khai nhận di sản thừa kế

     Ngoài ra có thể tham khảo một số bài viết liên quan sau: 

     Thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

     Khai nhận di sản thừa kế trong trường hợp sổ đỏ không được đóng dấu

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo về khai nhận, phân chia di sản thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

 

Nội dung câu hỏi

Nội dung câu trả lời