Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn) số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn) số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Phiếu số: ……

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)

Tên xã:………………………………………………………………………………..………………………………….

Tên người được điều tra:…………………………………………………………………………….…………………

Địa chỉ(1): …………………………………..…..……; thời điểm chuyển nhượng(2): ……………………….……

Giá bất động sản chuyển nhượng: ……………………………………….…………..…triệu đồng/bất động sản

Giá đất chuyển nhượng: …………..……………triệu đồng/thửa hoặc……………………….…………đồng/m2

Nguồn thông tin: ……………………….……………………………………………………………….………………

1. Các thông tin về thửa đất

– Tờ bản đồ số: …………….…………; thửa đất số: ……………..………; diện tích: ……….………..…… m2.

– Địa chỉ thửa đất(3): ……………………………………………………………………………………..……………

– Kích thước mặt tiền: ………………………m; kích thước chiều sâu thửa đất: ………………………………m

– Hình thể thửa đất: hình chữ nhật □, hình bình hành □, hình vuông □, hình thang xuôi □, hình thang ngược □, hình đa giác □, hình chữ L □.    

– Khu vực: …………………………………………………………………………………….…………………………

– Vị trí đất: …………………………………………………………………………………………………….…………

– Khoảng cách từ thửa đất đến:

* Trục giao thông chính của khu dân cư:…………m;

* Trung tâm xã: ……………………m;

* Đường giao thông liên thôn: ……………………..m;

* Huyện lộ: ……………m;

* Tỉnh lộ: ………………m;

* Quốc lộ: ……………m

– Các yếu tố về hạ tầng kỹ thuật: …………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………………………….

– Các yếu tố về hạ tầng xã hội: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…………………….

– Các thông tin khác có ảnh hưởng đến giá đất (nếu có): …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

– Nhà ở: Loại nhà: ………………………; cấp nhà: ………………………………; năm xây dựng:………………

– Diện tích xây dựng: …………..………m2; số tầng: ………………; diện tích sàn sử dụng:…………….…m2

– Tài sản khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………….……

 

Người điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

                        Ngày……tháng……năm……
Người được điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

phiếu thu thập thông tin về thửa đất

phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn):

– (1) ghi rõ tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

– (2) hoặc thời điểm trúng đấu giá.

– (3) ghi rõ tên đường, tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

>>> Tải mẫu phiếu thu thập thông tin thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất ở tại nông thôn) quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!