Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp)

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp) số 01 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp) số 01 ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)

Tên xã (phường, thị trấn): ……………………………………………………………………………………………….

Tên người được điều tra: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (1)…………………………….…………; thời điểm chuyển nhượng (2): ………………………………………….

Giá bất động sản chuyển nhượng: …………………………………………………………….. triệu đồng/bất động sản

Giá đất chuyển nhượng: …………………………….… triệu đồng/thửa hoặc…………………………….. đồng/m2

Nguồn thông tin: ………………………………………………………………………………………………………………..

1. Các thông tin về thửa đất

– Tờ bản đồ số: …………………………; thửa đất số: ………….…………; diện tích: ……………………………. m2

– Địa chỉ thửa đất(3): ………………………………………………………………………………………………………..

-Vị trí đất: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Chi tiết: Tiếp giáp quốc lộ □, tiếp giáp tỉnh lộ □, tiếp giáp huyện lộ □, tiếp giáp xã lộ □, Không tiếp giáp lộ □.

– Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………

– Thông tin khác (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

– Loại cây trồng (thủy sản nuôi trồng): ………………………; Năm trồng (nuôi trồng): ……………………………

– Công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Loại công trình:…………………………………………….. ;

năm xây dựng: ……………………….……; giá trị của công trình xây dựng: ……………….…………triệu đồng.

– Tài sản khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………………….

3. Các thông tin về thu nhập từ thửa đất

– Thu nhập bình quân một năm:………………………………………………………………………………………. đồng/m2.

– Chi phí bình quân một năm để tạo ra thu nhập:………………………………………………………………. đồng/m2.

– Thu nhập ròng bình quân một năm (thu nhập sau thuế):………………………………………………….. đồng/m2.

Người điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

     Ngày……tháng……năm……
Người được điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất

Hướng dẫn sử dụng mẫu mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp):

– (1) ghi rõ tên thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

– (2) hoặc thời điểm trúng đấu giá.

– (3) ghi rõ tên xứ đồng.

>>> Tải Mẫu phiếu thu thập thông tin thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp)

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu phiếu thu thập thông tin về thửa đất (áp dụng đối với đất nông nghiệp) quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!