Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 03 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV ...

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư là mẫu số 03 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo công văn số 246/LĐLSVN ngày 23/10/2014 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện thông tư số 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Bạn có thể tham khảo mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư dưới đây:

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

ĐOÀN LUẬT SƯ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

……………..,ngày…….tháng…….năm …..….

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Đợt…. …năm……


 

            Kính gửi : – Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư…………………….

                                            – Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sư hành nghề luật sư

 

Tôi tên là :……………………………………………..sinh ngày……………………………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….Ngày cấp:…………..Nơi cấp: ……………………….

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ :…………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại :…………………………………………….Email :…………………………………………….

Là người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn luật sư:……………………………………………

Bằng cử nhân luật số:………………Ngày cấp: …………….. Nơi cấp:………………………………..

Giấy Chứng nhận đào tạo nghề luật sư số:………..Ngày cấp:……………..Nơi cấp:……………

Được công nhận tập sự theo Quyết định số:……………ngày…………của Đoàn Luật sư……..

Thời gian tập sự ……….tháng kể từ ngày ………………….đến ngày………………………………….

Tên luật sư hướng dẫn :………………………………………………………………………………………….

Tên Tổ chức hành nghề luật sư quản lý người tập sự :……………………………………………….

Địa chỉ Tổ chức hành nghề luật sư…………………………………………………………………………..

   Căn cứ các quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, xét thấy đủ điều kiện theo quy định, tôi xin đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư xem xét để tôi được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt…..năm ….. do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức.

  

 

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

……………………………………….

Bạn có thể tải đầy đủ mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo đường link dưới đây:

>>> Mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu phiếu đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh