Mẫu lí lịch của người xin vào Đảng- Luật Toàn Quốc

Mẫu lí lịch của người xin vào Đảng- Luật Toàn Quốc5 (100%) 1 vote Mẫu lí lịch của người xin vào Đảng Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu lí lịch của người xin vào Đảng dựa theo quy định hướng dẫn tại văn bản số 01/2016/HD-TW về thi hành điều lệ Đảng do Ban Chấp […]

Mẫu lí lịch của người xin vào Đảng- Luật Toàn Quốc
5 (100%) 1 vote

Mẫu lí lịch của người xin vào Đảng

Luật Toàn Quốc cung cấp mẫu lí lịch của người xin vào Đảng dựa theo quy định hướng dẫn tại văn bản số 01/2016/HD-TW về thi hành điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:…………………………………………………………………..

Họ và tên khai sinh:……………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………..

Số lý lịch:……………………………………………………………………………………

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

01. Họ và tên đang dùng:……………………………………………………………02. Nam, nữ………………

03. Họ và tên khai sinh:……………………………………………………………….

04. Bí danh:……………………………………………………………………………….

05. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………..

06. Nơi sinh:………………………………………………………………………………

07. Quê quán:……………………………………………………………………………

08. Nơi cư trú:…………………………………………………………………………..

-Nơi tạm trú:……………………………………………………………………………..

-Nơi thường trú:………………………………………………………………………..

09. Dân tộc:……………………………………………………………………………..

10. Tôn giáo:……………………………………………………………………………

11. Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………

12. Trình độ hiện nay:……………………………………………………………….

-Giáo dục phổ thông:………………………………………………………………..

-Giáo dục nghề nghiệp:…………………………………………………………….

-Giáo dục đại học và sau đại học:………………………………………………

-Học hàm:…………………………………………………………………………….Lý luận chính trị:………………………….

-Ngoại ngữ:………………………………………………………………………….Tin học:………………………………………

-Tiếng dân tộc thiểu số:……………………………………………………………

13. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:………………………………………

14. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất( nếu có):

15. Ngày và nơi công nhận lần thứ nhất( nếu có)::………………………

(……………………………………………………………………………………..)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tải mẫu lí lịch của người xin vào Đảng: TẠI ĐÂY

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn mẫu lí lịch của người xin vào Đảng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.