Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư

Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BTP. Thông tư số 19/2013/TT-BTP có hiệu lực .

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

     Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BTP. Thông tư số 19/2013/TT-BTP quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, quản lý, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Thông tư số 19/2013/TT-BTP áp dụng đối với người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, người tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư, cơ quan quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Thông tư số 19/2013/TT-BTP có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014 và thay thế Thông tư 21/2010/TT-BTP .

     Người muốn tập sự hành nghề luật sư lựa chọn và thỏa thuận với một tổ chức hành nghề luật sư để tập sự hành nghề luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự cấp Giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này (Mẫu TP-LS-01) và cử luật sư đáp ứng đủ điều kiện theo quy định  tại khoản 1 Điều 14 của Luật luật sư và Điều 12 của Thông tư 19/2013/TT-BTP  hướng dẫn người muốn tập sự hành nghề luật sư.

     Người muốn tập sự hành nghề luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự có thể ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

     Dưới đây là mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư.

Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BTP)

Tên tổ chức hành nghề luật sư
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC NHẬN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Tên tổ chức hành nghề luật sư: ……………………………………………………………………….

Giấy đăng ký hoạt động:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN

Ông/bà: ………………………. được nhận tập sự hành nghề luật sư tại ……………..

kể từ ngày …. tháng …. năm ………… đến ngày …. tháng …. năm …………………….

Họ tên luật sư hướng dẫn:……………………………………………………………………………….

Số Thẻ luật sư:……………………………………………………………………………………………….

Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn, người tập sự cam kết tuân thủ các quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

 

 

Tỉnh (thành phố)…, ngày … tháng … năm …
Đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư

(Ký tên, đóng dấu)

 

Luật sư hướng dẫn
(Ký tên)

Người tập sự
(Ký tên)

Bạn có thể tải mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư theo đường link dưới đây:

>>> Mẫu giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về giấy xác nhận về việc nhận tập sự hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh