Mẫu giấy vay tiền không thế chấp – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền không thế chấp: số lượng tiền vay, Thời hạn và phương thức vay, Lãi suất, Biện pháp bảo đảm hợp đồng, Hiệu lực của hợp đồng,...

MẪU GIẤY VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP

     Hiện nay, các giao dịch dân sự liên quan đến việc cho vay tiền xảy ta rất nhiều trên thực tế. Tuy nhiên, các bên có thể lập thành văn bản hoặc không lập thành văn bản cho các giao dịch. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như tránh được tranh chấp xảy ra mà không giải quyết được thì các bên nên lập văn bản về việc cho vay tiền, thỏa thuận rõ ràng và cụ thể những vấn đề pháp lý cần thiết. Luật Toàn quốc cung cấp mẫu giấy vay tiền đối với trường hợp không thế chấp cho các bên tham khảo. Mẫu giấy vay tiền không thế chấp dưới đây dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các luật khác có liên quan.

1. Giấy vay tiền không thế chấp là gì?

       Căn cứ theo bộ luật dân sự 2015, tiền là một loại tài sản. Việc vay tiền là sự thỏa thuận giữa các bên do đó để hiểu rõ hơn về giấy vay tiền không có thế chấp trước tiên chúng ta cần định nghĩa “hợp đồng vay tài sản” và “thế chấp tài sản”. Cụ thể Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

      Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định: Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

       Như vậy, giấy vay tiền không thế chấp hay hợp đồng vay tiền không thế chấp là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay số tiền gốc và lãi theo thỏa thuận. Ngoài ra, trong hợp đồng không thể hiện nội dung bên vay tiền phải dùng tài sản khác thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ. Nếu đến hạn hợp đồng, bên vay không trả nợ thì bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để đề nghị tòa án buộc bên vay trả tiền.

2. Mẫu giấy vay tiền không thế chấp

       Thông thường, mẫu giấy vay tiền không thế chấp được sử dụng đối với các giao dịch vay nợ giữa các cá nhân với nhau. Bởi trước đây, pháp luật không cho phép cá nhân được nhận thế chấp. Hiện nay, Chính Phủ đã ban hành nghị định mới cho phép cá nhân cũng có quyền nhận thế chấp trong các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc áp dụng trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Dưới đây là mẫu giấy vay tiền không có thế chấp (hợp đồng vay tiền) bạn có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày: ……………………………………….

Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

+ Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………

+ Đại diện là: …………………………………………………………………………………………………………………

+ CMND số ………………………………..  do Công an …………………..  cấp ngày ………………………….

Bên B: (bên vay)

+ Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………………

+ CMND số ………………………………..  do Công an …………………..  cấp ngày ………………………….

+ Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

+ Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: …………………………………………………………………………………………………………………….

+ Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ……………………………. tháng

+ Kể từ ngày: …………………………………………

+ Đến ngày: …………………………………………..

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản qua tài khoản: ……………………………………………………………………………………….

+ Mở tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………….

+ Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……………………  đợt

–  Đợt 1: ………………………………………………………………………………………………………………………..

–  Đợt 2: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất …………… % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ ….. tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …………. %/tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn …………. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm ……………………………………………………………………………………………………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.  Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …………. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên. 

mẫu giấy vay tiền không thế chấp

mẫu giấy vay tiền không thế chấp

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành.

4.2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.

4.3 Nếu hai bên không thể tự giải quyết, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân … nơi hai bên vay cư trú.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …….

Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

 

     >>>>Tải toàn bộ mẫu giấy vay tiền không thế chấp tại đây: mẫu giấy vay tiền không thế chấp

     Một số bài viết tham khảo:

       Trên đây là nội dung tư vấn của luật Toàn Quốc về mẫu giấy vay tiền không thế chấp (hợp đồng vay tiền không có thế chấp). Nếu bạn cần hỗ trợ thêm về nội dung của mẫu hợp đồng này và các vấn đề liên quan hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng của chúng tôi xin vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu giấy vay tiền không có thế chấp

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu giấy vay tiền, hợp đồng vay tiền không có thế chấp hoặc các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.