Mẫu giấy ra viện 2018 mới nhất theo quy định pháp luật

Mẫu giấy ra viện 2018 mới nhất theo quy định pháp luậtĐánh giá bài viết Mẫu giấy ra viện 2018      Mẫu giấy ra viện 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy ra viện 2018 […]

Mẫu giấy ra viện 2018 mới nhất theo quy định pháp luật
Đánh giá bài viết

Mẫu giấy ra viện 2018

     Mẫu giấy ra viện 2018 được ban hành kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động. Mẫu giấy ra viện 2018 này được áp dụng từ 01/03/2018 thay thế cho mẫu giấy ra viện được sử dụng trước đây. Mẫu giấy ra viện 2018 được sử dụng trong những trường hợp người bệnh tiến hành việc khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền. Giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp.

MẪU GIẤY RA VIỆN
(Kèm theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

……………..

BV:………….

Khoa:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

MS: 01/BV-01

Số lưu trữ:………………..

Mã Y tế …../…./…./…..

 

GIY RA VIỆN

– Họ tên người bệnh: ………………………………………………………………….. Tuổi: …….……..Nam/Nữ………….

– Dân tộc: ……………………………………….….Nghề nghiệp: …………………………………………………………..

– Mã số BHXH/Thẻ BHYT số: ………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Vào viện lúc:…………..….giờ……..……phút, ngày…………tháng……..…năm……………………………………

– Vào viện lúc:…………..….giờ………..…phút, ngày…………tháng…..……năm……………………………………

– Chẩn đoán:……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Phương pháp điều trị:………………………………………………………………………………………………………………

– Ghi chú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ngày….. tháng….. năm…….. 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng du)

Ngày….. tháng….. năm…….. 
Trưởng khoa

Họ tên……………………………….

 

HƯỚNG DN GHI GIẤY RA VIỆN

I. Phần Mã số BHXH/Thẻ BHYT:

Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

II. Phần chẩn đoán:

– Phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh. Trường hợp mc bệnh cần chữa trị dài ngày thì ghi mã bệnh; trường hợp chưa có mà bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh. Việc ghi mã bệnh và tên bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYTngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh dài ngày;

– Trường hợp đình chỉ thai nghén: Ghi rõ nguyên nhân đình chỉ thai nghén.

II. Phần phương pháp điều trị:

Ghi chỉ định điều trị. Trường hợp phải đình chỉ thai nghén:

– Dưới 22 tuần tuổi thì căn cứ tình trạng thực tế để ghi phương pháp điều trị theo một trong các trường hợp sau: Sảy thai, nạo thai, hút thai, mổ lấy thai, trừ trường hợp giảm thiểu thai trong quá trình thực hiện thụ tinh trong ống nghim;

– Từ 22 tuần tuổi trở lên ghi rõ là đẻ thường, đẻ thủ thuật hay mổ đẻ.

Việc xác định tuần tuổi của thai dựa vào ngày có kinh cuối cùng hoặc kết quả siêu âm trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Trường hợp người bệnh phải đình chỉ thai nghén vì lý do bệnh lý thì ghi rõ chẩn đoán theo hướng dẫn chuyên môn đồng thời ghi cụm từ “(phá thai bệnh lý)” ngay sau phần chẩn đoán. Ví dụ: Cha ngoài tử cung (phá thai bệnh lý).

Mẫu giấy ra viện 2018

Mẫu giấy ra viện 2018

III. Phần ghi chú:

Ghi lời dn của thầy thuốc, Cách ghi lời dặn của thầy thuốc trong một số trường hợp:

– Trường hợp người bệnh cần nghỉ để điều trị bệnh hoặc để ổn định sức khỏe sau khiđiều trị nội trú: Ghi rõ số ngày mà người bệnh cần nghỉ để điều trị ngoại trú sau khi ra viện. Việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sc khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày.

– Trường hợp lao động nữ cần nghỉ để dưỡng thai thì sau khi ghi số ngày nghỉ phải ghi rõ là “để dưỡng thai”. Ví dụ: Số ngày nghỉ: 10 ngày để dưng thai. Việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày.

– Trường hợp người có thai từ 22 tuần tuổi tr phải đình chỉ thai nghén thì ghi là đẻ non, con chết.

– Trường hợp đẻ non ghi rõ s con và tình trạng con sau sinh.

– Trong trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tui phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh.

IV. Ngày, tháng, năm và chữ ký:

– Việc ghi ngày, tháng, năm tại phần ch ký của Trưởng khoa điều trị phải trùng với ngày ra viện.

– Tại phần “Trưởng khoa”: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa ký tên theo quy chế làm việc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Tại phần “Thủ trưởng đơn vị”: Người đứng đu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ có 01 người có đủ thẩm quyền khám và ký giấy ra viện thì người đó chỉ cần ký và đóng dấu vào phần người thủ trưởng đơn vị.

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy ra viện 2018, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.