Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất theo quy định của pháp luật

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất theo quy định của pháp luật. Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN...........Tôi tên là.............Năm sinh:...............................

MẪU ĐƠN XIN LY HÔN

 Câu hỏi của bạn:

       Chào luật sư, tôi muốn đơn phương ly hôn nhưng tôi không biết phải trình bày đơn ly hôn như thế nào? Vậy kính mong luật sư cho tôi mẫu đơn xin ly hôn mới nhất hiện nay. Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Câu trả lời của luật sư:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Nội dung tư vấn:

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN………………………………………………………

 

Tôi tên:………………………………………………………….Năm sinh:………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:……………………………Ngày và nơi cấp:………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Xin được ly hôn với:……………………………………….Năm sinh:………………………….

CMND (Hộ chiếu) số:……………………………Ngày và nơi cấp:………………………….

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc)……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

* Nội dung xin ly hôn: (A1)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

* Về con chung: (A2)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

* Về tài sản chung: (A3)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………, ngày ……….. tháng……….. năm……..

Người làm đơn

(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

*Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn:
+ Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại 
đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng
 mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly
 hôn.

+  Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên,  ngày tháng năm 
sinh…), nguyện vọng và đề nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề
 nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ  là ai, thời gian
 trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có. 

Liên kết tham khảo: