Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất4 (80%) 1 vote MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Kiến thức của bạn:       Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Luật Tố tụng hành chính 2015 Nội dung […]

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất
4 (80%) 1 vote

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Kiến thức của bạn:

      Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời

     Hiện nay, có rất nhiều trường hợp bị trả lại đơn khởi kiện do đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Tố tụng hành chính mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật Tố tụng hành chính. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính, các bạn có thể tham khảo để dễ dàng hơn trong việc lập đơn khởi kiện một phù hợp và đúng theo qui định của pháp luật.

Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính

1. Mẫu đơn khởi kiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ….(1).ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………………………………………………………………….

Họ và tên người khởi kiện, năm sinh (3)……………………………………………………………………..

Địa chỉ (thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc), điện thoại (nếu có)

(4)…………………………………………..…………………………………………………………………

* Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức.

Họ và tên người đại diện theo pháp luật hoặc thủ trưởng đơn vị

(5)……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ, điện thoại, Fax của trụ sở chính (6) …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ, điện thoại, Fax của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (nếu có) (7)……………………

Họ tên, chức vụ đại diện của người khởi kiện (nếu có) (8)…………………………………………….

Người bị kiện: (Tên của cơ quan nhà nước hoặc chức danh của cán bộ công chức):(9)……….

Địa  chỉ, điện thoại(10)………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)…………………………………………………………

Họ và tên:(11)…………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ, điện thoại (12)………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN(13)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                           Người khởi kiện

                                                                                                                       (Ký tên, ghi rõ họ và tên)

* Hướng dẫn viết đơn khởi kiện

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày….. tháng ….. năm……).

 (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

 (3)  ghi họ và tên, năm sinh người khởi kiện .

 (4) ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H)

(5) ghi họ tên người đại diện hợp pháp theo Pháp luật, hoặc thủ trưởng đơn vị

 (6) ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

 (8), (9)và (11) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(5)

 (7), (10), (12)  Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4),(6)

(13) Nội dung vụ kiện:

  • Nêu tóm tắt nội dung quyết định hành chính hay tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính hay quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ – công chức;
  • Nêu ngày tháng năm biết được hay nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính mà người khởi kiện cho là trái pháp luật.
  • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (nếu có);
  • Kèm theo những văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);
  • Các yêu cầu đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết.
  • Cam đoan không khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan nhà nước, người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính.

 Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn