Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2022

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2022 là biểu mẫu số 23-DS được quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

Câu hỏi của bạn:

     Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại tòa án theo quy định của pháp luật bao gồm những nội dung gì

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp sổ đỏ như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai được quy định tại đâu?

     Hiện nay, pháp luật không có quy định về biểu mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai riêng mà chỉ ban hành mẫu đơn khởi kiện các vụ án dân sự nói chung. Do đó, khi xảy ra tranh chấp đất đai, bên khởi kiện cũng có thể sử dụng mẫu đơn này và kê khai nội dung cho phù hợp.

     Mẫu đơn khởi kiện đang được sử dụng hiện hành là mẫu số 23-DS được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 13/01/2017.

2. Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Bạn có thể tham khảo và tải mẫu đơn dưới đây:

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                                       (về việc ……………………………………………………….)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………………..………

Họ và tên người khởi kiện: (3)………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………….…………………………………….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ……………………………….…………………

Địa chỉ: (6) ……………………………………………………………………………………………………..………..

Họ và tên người bị kiện: (7) ……..………………………………………………………………………..…….…….

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………………………..…………………….…….

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….. …….…………..…………………..…….

Địa chỉ: (10) ………………………………………………………………………………………………………..…….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………………………….………… ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………….………

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11)………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………….

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12)……..……………………………………………………………….……

Địa chỉ: (13) ………………………………………….………………………….………………..………………..…..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………………………………….…………………..….

2………………………………………………………………………………………………..………………….……..

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………… ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….……….

    Người khởi kiện (16)

3. Hướng dẫn viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà nội, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH ABC có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).       

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

>>>Tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai năm 2022

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai như: mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai lấy ở đâu, cách viết đơn khởi kiện… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.