Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo phụ lục số 12 ban hành kèm theo thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn nghị định 99/2015/NĐ-CP

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

     Kính gửi (1): ………………………………………………..

     Họ và tên người đề nghị là: (2)……………………………………………………………………………

  CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………….cấp ngày………/………/………tại ………………………………………………

     Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

     Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số …………….tại: ……………………………………………..

     Và vợ (chồng) là (3): ……………………….. CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………cấp ngày………/………./………tại ……………………………………………………..

     Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

     Tôi làm đơn này đề nghị ……….. (ghi tên cơ quan quản lý nhà ở) giải quyết cho tôi mua nhà ở tại địa chỉ

     – Hợp đồng thuê nhà ở số ……………..ký ngày………/……../………với diện tích cụ thể sau:

     – Tổng diện tích nhà ở đang sử dụng: …………..m2, trong đó:

     + Diện tích theo hợp đồng thuê nhà: DT nhà…………m2; DT đất ……………m2

     + Diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà: DT nhà …………………….m2; DT đất ………………m2 (nếu có)

     Diện tích nhà, đất ngoài hợp đồng này tôi đã sử dụng liên tục, ổn định và không có tranh chấp, khiếu kiện, hiện nay đã xây dựng, cải tạo sử dụng với hiện trạng (4)……………………………………………………………… 
………………………………………………………

      Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan như sau (5):

     1…………………………………………………………………………………………………………………

     2…………………………………………………………………………………………………………………

     3…………………………………………………………………………………………………………………

     Hộ gia đình tôi (bao gồm các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà ở từ đủ 18 tuổi trở lên) thống nhất cử ông (bà)………………………………………, CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số ……………………….cấp ngày ……../……../……..tại ………………….là đại diện các thành viên trong hộ gia đình để ký hợp đồng mua bán nhà ở. Sau khi hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ghi tên các thành viên sau vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bao gồm:

     Ông (bà)…………………………………………..số CMND…………………………là…………………

     Ông (bà)…………………………………………..số CMND…………………………là…………………

     Ông (bà)…………………………………………..số CMND…………………………là…………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

     Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về mua bán nhà ở và cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

(Ghi rõ kèm theo đơn này là bản vẽ sơ đồ, vị trí nhà ở, đất ở đề nghị mua)

Các thành viên trong hộ gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà
ký và ghi rõ họ tên (6)

………., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)


Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở kèm theo đơn đề nghị mua nhà ở cũ

Ví dụ 1: Trường hợp người mua nhà ở chỉ có diện tích theo hợp đồng thuê nhà ở 

Diện tích nhà ở theo hợp đồng

 

Xác nhận của Bên cho thuê nhà ở
(ký tên, đóng dấu)

 

Ví dụ 2: Trường hợp người mua nhà ở có cả diện tích theo hợp đồng thuê và có diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê

Sơ đồ

Sơ đồ

Diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê

Diện tích nhà ở nằm ngoài hợp đồng thuê

 

Xác nhận của Bên cho thuê đối với diện tích theo hợp đồng thuê

Chữ ký của các hộ liền kề đối với diện tích nằm ngoài hợp đồng thuê nhà ở

 

 

Xác nhận của UBND cấp xã
…………………………………………

Diện tích nằm ngoài hợp đồng mà ông (bà) ..
……………………………………………………………
đang sử dụng tại địa chỉ số …………………….
………………………………………………. hiện nay là không có tranh chấp, khiếu kiện trong sử dụng nhà ở, đất ở, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TM. UBND …………..
(ký tên, đóng dấu)

     Ghi chú:

     – Trong trường hợp người mua chỉ có diện tích nhà ở theo hợp đồng thuê nhà ở thì chỉ sử dụng bản vẽ sơ đồ nhà ở theo ví dụ 1 và chỉ cần có đóng dấu xác nhận của Bên cho thuê nhà ở.

    – Trong trường hợp người mua có cả diện tích ngoài hợp đồng thuê nhà ở thì lập sơ đồ theo ví dụ 2, trong đó phải thể hiện rõ cả diện tích theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp đồng. Bên cho thuê nhà ở đóng dấu xác nhận đối với diện tích theo hợp đồng; đối với diện tích ngoài hợp đồng thì có chữ ký xác nhận của các hộ liền kề và có xác nhận của UBND cấp xã nơi có nhà ở về diện tích nằm ngoài hợp đồng là không có tranh chấp, khiếu kiện.

     1. Ghi tên cơ quan quản lý nhà ở.

     2. Ghi tên người đại diện thay mặt các thành viên thuê nhà ở đứng tên ký kết hợp đồng mua bán nhà ở.

     3. Ghi đầy đủ tên vợ, chồng (nếu có).

     4. Ghi rõ thực trạng sử dụng của phần diện tích ngoài hợp đồng (như đã cải tạo, xây dựng thành nhà hai tầng….) (nếu có).

     5. Ghi rõ bản sao giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân; bản sao có chứng thực hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn; hợp đồng thuê nhà; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà; giấy tờ chứng minh đối tượng miễn, giảm tiền mua nhà….

     6. Trường hợp các thành viên trong gia đình có tên trong hợp đồng thuê nhà đã có văn bản thỏa thuận riêng về việc cử người đại diện ký hợp đồng mua bán nhà ở và danh sách những người được ghi tên vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gn liền với đất thì không nhất thiết tất cả các thành viên trong gia đình phải ký tên vào đơn này.

     Trên đây là Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Bạn có thể tải trực tiếp link tại đây:

>>> Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

     Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung của Mẫu đơn đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.