Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản là mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất [...]

Bảo hiểm sinh sản

     Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản là mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất, ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mẫu D02-TS được lập nhằm điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với CBCNV trong đơn vị, kê khai tăng giảm lao động, tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Trách nhiệm lập mẫu D02-TS thuộc về đơn vị sử dụng lao động.

Tên đơn vị: Công ty cổ phần công nghệ tin học A Việt Nam

Số định danh: Nếu chưa có thì để trống

Địa chỉ: XX Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

 

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Số:  01  tháng 11 năm 2016

STT

Họ và tên

Số định danh

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

Tiền lương

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Ghi chú

Hệ số/Mức lương

Phụ cp

Chức vụ

Thâm niên VK (%)

Thâm niên nghề
(%)

Phụ cấp lương

Các khoản bổ sung

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Mai An

Ghi số sổ BHXH, chưa có thì để trống

Phó phòng tài chính

8.000.000

 

 

 

500.000

 

06/2016

 

HĐLĐ số 01/HĐLĐ-SNV ngày 02/06/2016

2

Đặng Như Thanh

 

Thư ký

5.000.000

 

 

 

 

 

11/2016

 

Ghi số HĐ, ngày tháng của HĐLĐ

I.2

Tiền lương

Nếu điều chỉnh mức lương cho người lao động đã tham gia BHXH thì điền vào mục này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Qúy Đức

0103546891

 

6.000.000

 

 

 

 

 

02/2016

 

 

 

Cộng tăng

 

 

19.000.000

 

 

 

500.000

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1

Lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục đích

  • Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. 
  • Đăng ký thẻ bảo hiểm y tế, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với CBCNV trong đơn vị.
  • Kê khai tăng giảm lao động, tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

2. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải lập mẫu D02-TS:

  • Khi có phát sinh tăng, giảm số lao động và tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể lao động nghỉ hưởng bảo hiểm sinh sản.
  • Khi có phát sinh việc đăng ký thẻ bảo hiểm y tế & cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với CBCNV trong đơn vị.

3. Căn cứ để lập mẫu D02-TS gồm:

  • Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; 
  • Quyết định thuyên chuyển, nâng lương và các hồ sơ có liên quan khác.
  • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Mẫu TK1-TS).

Lưu ý:

– Trường hợp trong tháng NSDLĐ lập nhiều danh sách lao động đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì nên đánh số các danh sách cho dễ quản lý.

– NSDLĐ phải kê khai đầy đủ và chính xác tiền lương đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của từng NLĐ theo quy định của pháp luật, đồng thời có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

    =>>> Bạn có thể tải bản đầy đủ: Mẫu đơn báo giảm hưởng bảo hiểm sinh sản

     Để được tư vấn chi tiết về bảo hiểm sinh sản, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung