Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Để được tư vấn chi tiết về mẫu 02/UQ-QTT-TNCN, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006236 [...]

1. Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại công ty vào thời điểm làm giấy ủy quyền quyết toán.
  • Cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên và đang làm tại công ty, có thu nhập vãng lai ở nơi khác nhưng bình quân tháng từ 10 triệu đồng trở xuống và đã bị khấu trừ 10% tiền thuế và không yêu cầu quyết toán với thu nhập này.
  • Công ty bị chia tách, hợp nhất… cá nhân chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới, tổ chức mới cần thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
  • Cá nhân làm ủy quyền quyết toán thuế TNCN phải có MST TNCN.

2. Nội dung mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ……. tháng ….. Năm ……….

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch: ………………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………..……………………………………….

Năm …………………………. tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ………………………………………………………………….. ;

Năm……………tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………………………….. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị ……………………………..(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

                                                                                                             NGƯỜI UỶ QUYỀN         

                                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

>>>Tải mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

     Bài viết tham khảo: 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu 02/UQ-QTT-TNCN:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (2 bình chọn)