Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật năm 2020

Như vậy, trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật, ốm đau hoặc các nguyên nhân khác: như người để lại di chúc...

Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật

Câu hỏi của bạn về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật:

     Chào Luật sư, cho tôi hỏi cách thức lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật như sau:

1. Căn cứ pháp lý hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật:

2. Nội dung tư vấn về hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật

     Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể lập thành văn bản hoặc di chúc miệng. Để di chúc miệng có giá trị pháp luật cần đáp ứng các điều kiện:

Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật

2.1. Quyền của người lập di chúc

     Theo quy định tại Điều 626 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định người lập di chúc có các quyền như sau:

“1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

     Theo quy định trên thì người lập di chúc có quyền để lại di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Phần di sản thừa kế sẽ được chia cho những người thừa kế theo di chúc của người đã chết, trừ một số trường hợp xuất hiện người thừa kế di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

2.2 Cách thức lập di chúc miệng có giá trị pháp luật

     Để một di chúc miệng có giá trị pháp luật cần đảm bảo những yêu cầu sau đây:

     Thứ nhất, điều kiện về người lập di chúc

     Theo quy định tại Điều 625 Bộ luật dân sự người lập di chúc phải là người thành niên, hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Đối với người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

     Thứ hai, về nội dung của di chúc: không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

     Thứ ba, điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực pháp luật được quy định tại khoản 5, Điều 630 Bộ Luật dân sự năm 2015:

    

“Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

     Thứ tư, người là làm chứng khi lập di chúc miệng người làm chứng là tất cả mọi người nhưng trừ những người sau đây:

  • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
  • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

      Như vậy, trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật, ốm đau hoặc các nguyên nhân khác: như người để lại di chúc không biết chữ hoặc có vấn đề về thị giác…mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

     Di chúc miệng có hiệu lực pháp luật là bản di chúc hợp pháp cuối cùng của người để lại di sản thừa kế. Tuy nhiên, sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

   Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết Hướng dẫn lập di chúc bằng miệng có giá trị pháp luật năm 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Huyền Trang