Người lao động có được hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu không?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu nếu đáp ứng điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đó.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn hỏi Luật sư, khi thai chết lưu thì người lao động có được hưởng chế độ thai sản không?

Câu trả lời của bạn:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Chế độ thai sản là gì?

     Theo quy định pháp luật, chế độ thai sản là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhằm bảo đảm thu nhập cho người lao động khi mang thai hoặc có vợ mang thai dựa trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

   Chế độ thai sản khi thai chết lưu là khoản hỗ trợ của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ mang thai nhưng thai chết trước khi sinh.

Hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

     Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội có quy định như sau về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

     Như vậy, lao động nữ đang mang thai là một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản. Cũng theo quy định trên thì điều kiện liên quan đến thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ đặt ra với các đối tượng bao gồm:

  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
  • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

     Do đó, trong trường hợp lao động nữ có thai chết lưu, chỉ cần đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở thời điểm thai chết lưu thì sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. 

Cách tính chế độ thai chết lưu

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

    Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau về thời gian hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu:

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

     Thời gian người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu sẽ được tính dựa trên số tuần tuổi của thai nhi. 

     Ngoài ra, khi đối chiếu với Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

     – Đối với trường hợp đang nghỉ chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu

     Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội tính từ thời điểm thai chết lưu.

      – Đối với trường hợp mang thai đôi trở lên mà có con bị chết lưu

     Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu

     Trường hợp tất cả các thai đều chết lưu thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội đối với từng thai chết lưu, không tính trùng thời gian hưởng.

     Trường hợp tất cả các thai đều bị chết sau khi sinh thì thời gian được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội, áp dụng đối với con chết sau cùng.

thủ tục hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

4. Mức hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

     Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng của người lao động khi thai chết lưu được tính dựa trên số ngày nghỉ theo quy định, cụ thể như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản  = Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ thai sản
30

     Trong đó mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì căn cứ tính mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

5. Thủ tục hưởng chế độ thai chết lưu

     Để được giải quyết chế độ thai sản, người lao động cần tiến hành các thủ tục sau:

     * Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

     Hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu bao gồm các giấy tờ sau:

      – Trường hợp điều trị nội trú:

  • Bản sao giấy ra viện;
  • Trường hợp chuyển tuyến khám, chữa bệnh trong quá trình điều trị: Có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện.

      – Trường hợp điều trị ngoại trú:

  • Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH;
  • Hoặc bản sao giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

     * Bước 2: Nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động 

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, trong thời gian 45 ngày kể từ ngày làm việc lại, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. 

     Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ người lao động. 

     * Bước 3: Nhận kết quả

     Trong thời gian tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. 

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

6. Hỏi đáp về hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

Câu hỏi 1: Mẫu hồ sơ giải quyết chế độ thai sản khi thai chết lưu như thế nào?

     Mẫu hồ sơ giải quyết chế độ thai sản khi thai chết lưu là mẫu 01B-HSB, được quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH. 

Tên cơ quan đơn vị……………………………

Mã đơn vị:……………………………………..

Số Điện thoại:…………………………………

Mẫu 01B-HSB

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN,

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

Đợt……..tháng…….năm……….

Số tài khoản:……………………….

Mở tại:……………………………

Chi nhánh:…………………………….

PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH

STT  Họ và tên   Mã số BHXH Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp    Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy)      Ghi chú
Từ ngày  Đến ngày   Tổng số 
A B 1 2 3 4 C D E
A CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU              
I Ốm thường              
1                
               
II Ốm dài ngày              
1                
               
III Con ốm              
1                
               
B CHẾ ĐỘ THAI SẢN              
I Khám thai              
1                
               
II Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý              
Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi              
1                
               
Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi              
1                
               
Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi              
1                
               
Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên              
1                
               
III Sinh con              
Trường hợp thông thường              
+ Sinh một con              
1                
               
+ Sinh đôi              
1                
               
+ Sinh từ 3 con trở lên              
1                
               
Trường hợp con chết              
+ Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau)              
·           Con dưới 2 tháng tuổi chết              
1                
               
·           Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết              
1                
               
+ Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống              
1                
               
Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34)              
1                
               
Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34)              
1                
               
Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31)              
1                
               
IV Nhận nuôi con nuôi              
Trường hợp thông thường              
+ Nhận nuôi 1 con              
1                
               
+ Nhận nuôi từ 2 con trở lên              
1                
….                
Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc              
1                
               
V Lao động nữ mang thai hộ sinh con              
Trường hợp thông thường              
+ Sinh một con              
1                
               
+ Sinh đôi              
1                
               
+ Sinh từ 3 con trở lên              
1                
 

     Để xem tải mẫu 01B-HSB, bạn vui lòng tham khảo đường link dưới đây:

     ===>>>> Mẫu 01B-HSB

Câu hỏi 2: Nghỉ việc rồi mà thai chết lưu có được hưởng chế độ gì không?

     Như đã phân tích ở trên, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu đó là người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểm đó nên trong trường hợp này sẽ không được hưởng chế độ thai sản. 

     Tuy nhiên trong trường hợp người lao động đã nghỉ việc và đang nghỉ chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc trước sinh.

Câu hỏi 3: Vợ bị thai lưu chồng được nghỉ mấy ngày?

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. 

     Như vậy, hiện nay pháp luật chỉ mới quy định về việc hưởng chế độ thai sản khi lao động nữ có thai chết lưu, chứ chưa có quy định chế độ cho người chồng khi vợ bị thai chết lưu

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về hưởng chế đô thai sản khi thai chết lưu:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi khác liên quan đến hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu như có phải đi làm trong thời gian nghỉ thai lưu, cách tính chế độ thai chết lưu… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi điểm mới về hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh