Hình thức hỗ trợ đầu tư 2020 mới nhất

Danh sách các hình thức hỗ trợ đầu tư 2020 mới nhất...Những đối tượng nào được hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam..Luật đầu tư 2014 quy định hình thức hỗ trợ đầu tư

Hình thức hỗ trợ đầu tư 2020

Câu hỏi của bạn về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020:

     Xin chào luật sư!

     Luật sư có thể cho biết, hiện nay hình thức hỗ trợ đầu tư được quy định tại văn bản nào? bao gồm những hình thức nào?

     Xin Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020

2. Nội dung tư vấn về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020

     Hỗ trợ đầu tư là các biện pháp mà Nhà nước tạo cơ hội cho phép nhà đầu tư được hưởng những điều kiện thuận lợi nhất định về  hạ tầng kỹ thuật, tài chính, công nghệ,…nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các hình thức hỗ trợ đầu tư năm 2020 được quy định tại Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng được hỗ trợ đầu tư

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, Hỗ trợ đầu tư không được áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư mà chỉ áp dụng cho một số chủ thể nhất định. Theo quy định tại khoản 2 điều 19  luật Đầu tư 2014 được hướng dẫn bởi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, hình thức hỗ trợ đầu tư chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp đầu tư vào giáo dục, phổ biến pháp luật và các đối tượng khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Hình thức hỗ trợ đầu tư 2020

2.2. Hình thức hỗ trợ đầu tư 2020

     Hiện nay, hình thức hỗ trợ đầu tư được quy định tại khoản 1, điều 19 luật đầu tư 2014. Theo đó, bao gồm các hình thức sau:

Điều 19. Hình thức hỗ trợ đầu tư

1. Các hình thức hỗ trợ đầu tư:

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

c) Hỗ trợ tín dụng;

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

     Căn cứ theo quy định trên, hiện nay nhà nước quy định có 7 hình thức hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, khoa học và công nghệ, nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, phổ biến pháp luật  và các lĩnh vực khác phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội.

     Kết luận: Các hình thức hỗ trợ đầu tư năm 2020 được quy định tại luật Đầu tư 2014 và các nghị định liên quan, bao gồm các hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ tín dụng; tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị; Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, cung cấp thông tin; Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hình thức hỗ trợ đầu tư 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung