Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư phápĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP2 Câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp3 Câu trả lời […]

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp
Đánh giá bài viết

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

     Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau: việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp được quy định như thế nào. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

2. Nội dung tư vấn về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

     Các quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp được quy định tại mục I phương án ban hành kèm theo nghị quyết 58/2017/NQ-CP như sau:

2.1. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

     – Bỏ bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam).

     – Bổ sung việc nộp bản sao thẻ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục (trường hợp người có yêu cầu cấp Phiếu là công dân Việt Nam lựa chọn thẻ căn cước công dân khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu).

     – Tại Mu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) – Mu số 03/2013/TT-LLTP:

 • Bỏ thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Gii tính; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ tên cha: …….Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên mẹ: ……..Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên vợ/chồng: ………….. Ngày, tháng, năm sinh” đối với người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam.
 • Bỏ thông tin về “Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ tên cha: ………….. Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên mẹ: ………….. Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên vợ/ chồng: ………….. Ngày, tháng, năm sinh” đối với người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào trường thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”.

     – Tại Mu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) – Mu số 04/2013/TT-LLTP:

 • Đối với phần khai dành cho người được ủy quyền: Bỏ thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Địa chỉ” trong trường hợp người được ủy quyền là công dân Việt Nam và bỏ thông tin về “Nơi sinh” trong trường hợp người được ủy quyền là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Đối với phần khai dành cho người ủy quyền: Bỏ thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú” trong trường hợp người ủy quyền là công dân Việt Nam và bỏ thông tin về “Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú” trong trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.
 • Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào trường thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”.

     – Bổ sung lựa chọn xuất trình thẻ căn cước công dân bên cạnh Giấy CMND/Hộ chiếu trong trường hợp người được ủy quyền là công dân Việt Nam.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp

2.2. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam

     – Bổ sung lựa chọn xuất trình thẻ căn cước công dân bên cạnh Giấy CMND/Hộ chiếu trong trường hợp người được ủy quyền là công dân Việt Nam.

     – Bỏ thông tin về “Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ tên cha: …………….. Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên mẹ:…………….. Ngày/tháng/năm sinh; Họ tên vợ/chồng:……………..Ngày, tháng, năm sinh” tại Mu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) – Mu số 03/2013/TT-LLTP.

     – Tại Mu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp s 2) – Mu số 04/2013/TT-LLTP:

 • Đối với phần khai dành cho người được ủy quyền: Bỏ thông tin về “Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Giới tính; Địa chỉ” trong trường hợp người được ủy quyền là công dân Việt Nam và bỏ thông tin về “Nơi sinh” trong trường hợp người được ủy quyền là người nước ngoài.
 • Đối với phần khai dành cho người ủy quyền hoặc người chưa thành niên: Bỏ thông tin về “Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú”.
 • Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào trường thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”.

2.3. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

     Tại Mu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 2 dùng cho cơ quan tiến hành tố tụng – Mu số 05b/2013/TT-LLTP:

 • Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào trường thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”;
 • Đối với đối tượng là công dân Việt Nam, bỏ thông tin về “Gii tính; Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ và tên vợ (chồng); Họ và tên cha; Họ và tên mẹ”;
 • Đối với đối tượng là người nước ngoài, bỏ thông tin về “Nơi sinh; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Họ và tên vợ (chồng); Họ và tên cha; Họ và tên mẹ”.

2.4. Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

     Trường hợp cấp cho đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú/ nơi tạm trú hoặc công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, tại Mu văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 1 dùng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội – Mu số 05a/2013/TT-LLTP:

 • Bổ sung thông tin về số căn cước công dân vào trường thông tin “Giấy CMND/Hộ chiếu”;
 • Đối với đối tượng là công dân Việt Nam, bỏ thông tin về “Giới tính; Ngày, tháng, năm sinh; Nơi sinh; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi thường trú; Nơi tạm trú”.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.