Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịchĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH2 Câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch3 Câu trả lời về đơn giản hóa thủ tục […]

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch
Đánh giá bài viết

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH

Câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

     Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau: việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được quy định như thế nào. Xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch như sau:

1. Căn cứ pháp lý về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

2. Nội dung tư vấn về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

     Các quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch được quy định tại mục VIII phương án ban hành kèm theo nghị quyết 58/2017/NQ-CP như sau:

     Thứ nhất, bãi bỏ thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

     Thứ hai, đối với thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài: Bỏ quy định về xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (trường hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn).

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch

     Thứ ba, đối với thủ tục Đăng ký kết hôn, Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: Bỏ quy định nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Trích lục ghi chú ly hôn (đối với công dân Việt Nam).

     Thứ tư, đối với nhóm thủ tục sau:

  • Có yếu tố nước ngoài: Đăng ký, đăng ký lại khai sinh; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận, cha, mẹ con; Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký, đăng ký lại kết hôn; Đăng ký, đăng ký lại khai tử; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký giám hộ; Đăng ký chm dứt giám hộ; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc; Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch);
  • Thủ tục hộ tịch trong nước: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Đăng ký khai tử; Đăng ký khai sinh lưu động; Đăng ký kết hôn lưu động; Đăng ký khai tử lưu động; Đăng ký giám hộ; Đăng ký chấm dứt giám hộ; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; Đăng ký lại khai sinh; Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Đăng ký lại kết hôn; Đăng ký lại khai tử.
  • Thủ tục hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới: Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Đăng ký nhận, cha, mẹ con; Đăng ký khai tử

     Bỏ quy định nộp bản sao/xuất trình các giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

     Giảm bớt yêu cầu cung cấp thông tin trong 19 mẫu Tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP theo hướng thông tin về công dân Việt Nam trong các Tờ khai chỉ yêu cầu cung cấp họ tên, số căn cước công dân, nơi ở hiện nay (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú), đối với 12 trường thông tin cá nhân còn lại, cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân cung cấp và tự khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

     Như vậy, để thực hiện được phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong lĩnh vực hộ tịch phải dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì vậy, mặc dù nghị quyết 58/2017/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/07/2017 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được vì chưa xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.