Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư mới nhất

Những đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020 theo quy định của luật đầu tư hiện hành...Chính sách và hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư nước...

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020

Câu hỏi của bạn về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020:

     Xin chào luật sư!

     Luật sư có thể giải đáp cho tôi hiện nay có những đối tượng nào được áp dụng ưu đãi đầu tư năm 2020.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020: 

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020

2. Nội dung tư vấn về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020

     Những năm trở lại đây, Việt Nam tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do trong khu vực và Quốc tế. Bên cạnh việc hạn chế tiếp cận thị trường để bảo vệ các nhà đầu tư trong nước thì Việt Nam vẫn có chính sách ưu đãi đầu tư cho những lĩnh vực đang tập trung phát triển hoặc khuyến khích các đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh, phát triển công nghệ cao. Vậy, những đối tượng nào được áp dụng những chính sách ưu đãi này?

2.1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

     Hiện nay, có 3 hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định cụ thể tại điều 15 luật Đầu tư 2014:

Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

     Theo đó, các đối tượng được ưu đãi đầu tư được áp dụng hình thức ưu đãi như sau: Áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn trong thời hạn nhất định hoặc trong suốt quá trình thực hiện dự án đầu tư; Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; Miễn thuế nhập khẩu; Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020

2.2. Đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020

     Các đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư được quy định tại khoản 2 điều 15 luật đầu tư năm 2014 và được hướng dẫn bởi khoản 1 điều 16 nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đầu tư, bao gồm các đối tượng sau:

    

“…a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này;

b) Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng);

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao và pháp luật về khoa học công nghệ.”

     Lưu ý: Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d trên đây không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

     Như vậy, các đối tượng được ưu đãi đầu tư là:

  • Dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.
  • Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
  • Dự án đầu tư từ 6.000 tỷ đồng được giải ngân trong vòng 03 năm.
  • Dự án đầu tư tại vùng nông thôn có từ 500 lao động làm việc tối thiểu 1 năm trở lên. 
  • Dự án công nghệ cao, dự án khoa học.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung