Doanh nghiệp hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm do covid-19

Do dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công ty tôi khó khăn trong việc...có được Hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19...

Hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19

Câu hỏi của bạn về hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19:

     Xin chào luật sư!

     Do dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công ty tôi khó khăn trong việc tổng hợp nộp báo cáo tài chính năm 2019. Như vậy, có quy định nào về việc hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính trong thời gian này không? mong luật sư tư vấn

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về hoãn nộp báo cáo tài chính covid-19:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19

2. Nội dung tư vấn về hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19

     Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của nền kinh tế do dịch bệnh covid-19, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ban hành hàng loạt công văn liên quan đến việc nộp và công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vậy, trong giai đoạn này, có chính sách gì hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nghĩa vụ liên quan đến báo cáo tài chính?

2.1. Thời hạn nộp và công khai báo cáo tài chính năm

     Theo khoản 3 điều 29 luật Kế toán 2015, thời hạn nộp báo cáo tài chính được quy định như sau:

Điều 29: Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

……….

3. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật…

    Mặt khác, tại khoản 4 điều 32 luật Kế toán năm 2015 cũng quy định:

Điều 32: Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

…….

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

     Theo đó, pháp luật chung về kế toán không có quy định cụ thể các trường hợp được hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong công tác nộp và công khai báo cáo tài chính năm.

Hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19

2.2. Vậy làm sao để xin hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm?

    Như đã phân tích ở trên, pháp luật hiện hành chưa có các quy định cụ thể để doanh nghiệp được xin hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh covid-19 tại Việt Nam, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã có công văn đề nghị về việc lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do covid-19. Theo đó, Cục QLGS Kế Toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính đã gửi văn bản số 157/QLKT-DN để hướng dẫn vướng mắc trên, cụ thể là:

 

   “Trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch covid-19 dẫn đến đơn vị không kịp nộp và công khai báo cáo tài chính theo thời hạn quy định, đề nghị có văn bản gửi bộ tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc nộp và công bố thông tin theo quy định. Căn cứ nội dung phản ánh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc của đơn vị theo quy định của pháp luật”

     Kết luận, mặc dù hiện nay chưa có căn cứ pháp lý rõ ràng, cụ thể để quy định trường hợp nào doanh nghiệp được hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm. Nhưng, trên tinh thần của công văn 157/QLKT-DN thì doanh nghiệp của bạn hoàn toàn có thể xin tạm hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm 2019 bằng cách thu thập các bằng chứng, tài liệu chứng minh dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của bạn, dẫn đến doanh nghiệp không thể nộp và công khai báo cáo tài chính theo đúng quy định. Sau đó, doanh nghiệp trình bầy bằng văn bản đề nghị gửi đến Bộ Tài chính, cơ quan kiểm toán trong thời gian sớm nhất.

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Hoãn nộp báo cáo tài chính năm do covid-19, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung