Điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định

Như vậy, để tham gia dân quân tự vệ bạn cần đáp ứng được các điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định. Trường hợp dân quân thường trực...

Điều kiện tham gia dân quân tự vệ 

Câu hỏi của bạn về điều kiện tham gia dân quân tự vệ

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Tôi 18 tuổi, hiện nay tôi muốn đăng ký tham gia dân quân tự vệ thay cho thực hiện nghĩa vụ quân sự có được không? Để tham gia dân quân tự vệ cần những điều kiện gì? Tôi chân thành cám ơn!

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện tham gia dân quân tự vệ 

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện tham gia dân quân tự vệ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện tham gia dân quân tự vệ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện tham gia dân quân tự vệ 

2. Nội dung tư vấn về điều kiện tham gia dân quân tự vệ 

     Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn hoặc được tổ chức ở cơ quan của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế. Điều kiện tham gia dân quân tự vệ được quy định như sau:

Điều kiện tham gia dân quân tự vệ

2.1. Điều kiện tham gia dân quân tự vệ

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Luật dân quân tự vệ năm 2009 thì tham gia dân quân tự vệ công dân cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Điều 11. Tiêu chuẩn và tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt

1. Công dân Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào dân quân tự vệ nòng cốt:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.”

     Người có đủ tiêu chuẩn theo quy định trên có khả năng hoạt động trên biển được tuyển chọn vào dân quân tự vệ biển. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 9 Luật dân quân tự vệ thì công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể đến 50 tuổi đối với nam, đến 45 tuổi đối với nữ.

     Theo đó, nếu bạn đủ 18 tuổi và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên theo quy định của pháp luật thì bạn có thể đăng ký tham gia dân quân tự vệ.

2.2. Quyết định hoàn thành tham gia dân quân tự vệ 

     Căn cứ theo Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ quân sự có quy định dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức

     Theo đó, ngoài trường hợp dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì những trường hợp còn lại đã tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (trừ khi được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ). Theo đó, nếu bạn muốn tham gia dân quân tự vệ thay cho thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi tham gia dân quân tự vệ, có xác nhận là dân quân tự vệ nòng cốt.

     Như vậy, để tham gia dân quân tự vệ bạn cần đáp ứng được các điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định. Trường hợp dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ được cấp quyết định hoàn thành tham gia gia dân quân tự vệ nòng cốt sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự. Còn những trường hợp dân quân tự vệ rộng rãi sẽ vẫn không được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự và vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Điều kiện tham gia dân quân tự vệquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 1900 6500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Trang