Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Em muốn hỏi vấn đề về điều kiện về năng lực tài chính để được nhà nước giao đất, cho thuê đất ...Điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư...

Điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

Câu hỏi của bạn về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư:

     Xin chào luật sư!

     Em muốn hỏi vấn đề về điều kiện về năng lực tài chính để được nhà nước giao đất, cho thuê đất của chủ đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư. Điều kiện về vốn được xác định như thế nào ạ? phải là vốn thuộc sở hữu của cá nhân chủ đầu tư hay vốn hiện có của chủ đầu tư khi thực hiện dự án?

     Mong luật sư giải đáp.

Câu trả lời của luật sư về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

2. Nội dung tư vấn về điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

     Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện nhất định về năng lực tài chính. Cụ thể như sau:

2.1. Dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dử dụng đất

     Theo khoản 1 điều 14 nghị định 43/2014/NĐ-CP thì các dự án sau được xem xét giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

  • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;
  • Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
  • Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

     Theo đó, khoản 3 điều 58 luật Đất đai 2013 đã quy định Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;
  • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
  • Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

     Như vậy, không phải dự án đầu tư nào cũng thuộc trường hợp được xem xét để nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Năng lực tài chính của chủ đầu tư là điều kiện quan trọng để được giao quyền sử dụng đất trong trường hợp này.

Điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư

2.2. Điều kiện về năng lực tài chính

     Đối với điều kiện về năng lực tài chính của người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định cụ thể trong khoản 2, điều 14 của nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Điều 14:

…………………………

2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

      Kết luận: Đối với điều kiện về năng lực tài chính của chủ đầu tư, bạn cần lưu ý hai vấn đề sau:

      Thứ nhất, về vốn chủ sở hữu: Chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên.

      Thứ hai, ngoài việc đáp ứng số vốn chủ sở hữu tối thiểu so với tổng mức đầu tư dự án thì chủ đầu tư còn phải có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Điều kiện giao đất cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung