Điều kiện của tổ chức kinh tế hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ

Công ty tôi muốn thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ thì cần đáp ứng các điều kiện gì?..Đại lý chi trả ngoại tệ là gì..thẩm quyền chấp thuận của...

Đại lý chi trả ngoại tệ

Câu hỏi của bạn về đại lý chi trả ngoại tệ:

     Kính chào luật sư!

     Công ty tôi muốn thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ thì cần đáp ứng các điều kiện gì?

     Mong luật sư giải đáp cho tôi! Xin cảm ơn luật sư

Câu trả lời của luật sư về đại lý chi trả ngoại tệ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đại lý chi trả ngoại tệ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đại lý đổi ngoại tệ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đại lý chi trả ngoại tệ

2. Nội dung tư vấn về đại lý chi trả ngoại tệ

     Hoạt động kinh doanh ngoại tệ là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay, do nhu cầu của xã hội ngày càng cao đẫn đến các tổ chức kinh tế có thể được ngân hàng nhà nước xem xét, chấp thuận để hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ. Tuy nhiên, cần đáp ứng các điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

2.1. Điều kiện tổ chức kinh tế hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ

     Ngân hàng nhà nước Việt Nam chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ khi tổ chức kinh tế đáp ứng đủ các điều kiện theo điều 6 nghị định 89/2016/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức kinh tế phải Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi, trả ngoại tệ.

     Theo điều 3 nghị định 89/2016/NĐ-CP định nghĩa về tổ chức kinh tế và tổ chức tín dụng được phép như sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

………………………………………………………………………….

3. Tổ chức kinh tế (không bao gồm tổ chức tín dụng) là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

     Như vậy, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ khi được ủy quyền từ tổ chức tín dụng có chức năng kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định.

Đại lý chi trả ngoại tệ

2.2. Thẩm quyền chấp thuận hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ

     Tổ chức tín dụng được phép được thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (bao gồm trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; đại lý chi, trả ngoại tệ), không phải làm thủ tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định. Tuy nhiên, đối với các tổ chức kinh tế khi thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ phải được sự chấp thuận của ngân hàng nhà nước Việt Nam được quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 34/2015/TT-NHNN:

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) nơi tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính có trách nhiệm:

a) Chấp thuận hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ;

b) Chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ; chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ;

c) Thu hồi văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ;…….

     Theo đó, tổ chức kinh tế muốn đăng ký hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ được thực hiện tại chi nhánh ngân hàng nhà nước tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở.

     Kết luận: Ngân hàng nhà nước chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở sẽ chấp thuận việc đăng ký hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế khi tổ chức này được ủy quyền của tổ chức tín dụng có chức năng hoạt động, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về đại lý chi trả ngoại tệ, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung