Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Như vậy, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm: Có Giấy chứng nhận; Đất không bị tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên...

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi của bạn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Thưa Luật sư! Cho tôi hỏi hiện nay tôi có một mảnh đất muốn chuyển nhượng cho người khác thì cần những điều kiện gì và các khoản tiền phải đóng khi chuyển nhượng là bao nhiêu? 

Câu trả lời của Luật sư về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện:

Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.1. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 có quy định về điều kiện chuyển nhượng đất có quy định như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

     Theo đó, để thực hiện quyền chuyển nhượng đất đai thì phải đáp ứng đủ các điều kiện trên. Ngoài ra, theo điều 168 luật Đất đai năm 2013 thì thời điểm để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cá nhân là khi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. 

2.2. Chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     Thứ nhất, về lệ phí trước bạ:

     Theo quy định tại khoản 1, điều 7 nghị định 140/2016/NĐ- CP mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0.5% giá trị chuyển nhượng.

“Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.”

     Thứ hai, về thuế thu nhập cá nhân:

     Căn cứ theo điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%.

     Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

     Thứ ba, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp sổ. Các lệ phí này thì từng UBND cấp tỉnh quy định riêng. 

     Như vậy, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm: Có Giấy chứng nhận; Đất không bị tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất. 

     Nếu mảnh đất chuyển nhượng đáp ứng đủ 04 điều kiện trên và bên chuyển nhượng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính thì mảnh đất đó được phép đưa ra giao dịch. 

     Bài viết tham khảo:

   Để được tư vấn vấn chi tiết về Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đấtquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

  Chuyên viên: Huyền Trang