Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 20192 Câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 20193 Câu trả lời về Điều hành kinh doanh […]

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 – Luật Toàn Quôc
5 (100%) 1 vote

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

Câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

     Thưa Luật sư, tôi muốn hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019?

Câu trả lời về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

  • Luật Doanh nghiệp 2014

2. Nội dung về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

2.1. Nhiệm vụ quyền hạn của thành viên hợp danh trong điều hành kinh doanh

     Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019

     Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty:

  • Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.
  • Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

     Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

2.2. Các nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong điều hành kinh doanh

     Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

  • Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
  • Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
  • Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;
  • Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
  • Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;
  • Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh năm 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./