Dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp năm 2021

Dịch vụ đăng kí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,......năm 2021......mới nhất...hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp,.....

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

       Trong thời đại hội nhập, các doanh nghiệp phải luôn không ngừng thay đổi, không ngừng đổi mới để phù hợp, bắt kịp với cơ chế thị trường năng động hiện nay. Do vậy, phát triển đến một mức độ nhất định sẽ không tránh khỏi có những thay đổi về tên, vốn, trụ sở, ngành nghề kinh doanh,… Điều này khiến cho những nội dung đã đăng kí trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp không còn đúng so với thực tế.  Do đó, doanh nghiệp cần phải đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và thuận tiện hơn cho Nhà nước trong việc quản lý và tính thuế. 

       Tuy nhiên, quý khách hàng thường không xác định được những nội dung nào khi thay đổi phải đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp và mất nhiều thời gian để tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục đăng kí thay đổi mà vẫn không hiểu. Với đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật Toàn Quốc đảm bảo là nơi cung cấp dịch vụ đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp nhanh chóng, chuyên nghiệp, là địa chỉ tin cậy cho các Doanh nghiệp. 

1. Khi nào phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước?

       Theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi những nội dung sau đây cần đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn còn có thông tin của các thành viên);
 • Vốn điều lệ;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 
 • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp với công ty niêm yết; 
 • Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân;
 • Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức; 
 • Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần; 
 • Thông tin về người quản lý doanh nghiệp; 
 • Thông tin đăng kí thuế.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp có thể cùng lúc thay đổi nhiều nội dung trong Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;
 • Sau khi xác định thay đổi nội dung đăng kí Giấy chứng nhận Đăng kí doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiến hành họp thành viên/ họp cổ đông để ra biên bản, và quyết định thay đổi. Sau đó cần tiến hành thông báo với Cơ quan đăng kí kinh doanh trong vòng 10 ngày tính từ thời điểm có sự thay đổi.

2. Thủ tục thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp 

     Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP) hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện các bước sau:

       Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

       Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi mà hồ sơ đăng kí thay đổi sẽ bao gồm nhiều tài liệu khác nhau. Thông thường, hồ sơ sẽ gồm có:

 • Thông báo thay đổi về nội dung mà doanh nghiệp đăng kí thay đổi ( ví dụ: Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh; Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân…);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ hội đồng cổ đông công ty về nội dung mà doanh nghiệp đăng kí thay đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên đối với nội dung đăng kí thay đổi;
 • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
 • Danh sách thành viên/ cổ đông trong trường hợp thay đổi thành viên, cổ đông;

        Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

       Theo quy định của pháp luật, chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền sẽ phải nộp Hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp tại phòng đăng kí kinh doanh nơi Doanh nghiệp đăng kí trụ sở chính (Nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh)

       Bước 3: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

       Đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ còn có sai sót, chưa hợp lệ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 

        Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

      Cơ quan đăng kí kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của Hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới và thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Những khó khăn khách hàng thường gặp phải khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

      Trong thực tế, khách hàng thường gặp phải những khó khăn sau: 

 • Không biết trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;
 • Không biết soạn sảo hồ sơ, giấy tờ sao cho đúng quy định của pháp luật; 
 • Quá trình sửa đổi, bổ sung hồ sơ gặp nhiều khó khăn; 
 • Không xác định được nơi nộp hồ sơ; 
 • Gặp vướng mắc trong việc thông báo thay đổi trên cổng thông tin điện tử
 • Không có thời gian để tự mình thực hiện nộp hồ sơ, sửa hồ sơ, nhận kết quả,….

4. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp của Luật Toàn Quốc

       Luật Toàn Quốc là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả, giá cả hợp lý. Ngoài ra, quý khách hàng sẽ nhận được nhiều quyền lợi khác sau khi sử dụng dịch vụ với chế độ chăm sóc khách hàng thường xuyên của chúng tôi.

       4.1. Luật Toàn Quốc giúp khách hàng thực hiện những công việc gì?

     Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hiện nay đã được cải tiến nhanh gọn hơn sơ với trước. Tuy nhiên, nếu không có sự am hiểu pháp luật, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thực hiện đúng quy trình thì việc đăng ký thay đổi sẽ trở nên khó khăn, bị cơ quan có chức năng trả lại hồ sơ nhiều lần. Thấu hiểu những khó khăn của khách hàng, Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín. Bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn về quy trình lập biên bản, quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ liên quan;
 • Thay mặt quý khách hàng thực hiện công việc với phòng đăng ký kinh doanh. Bao gồm Nộp hồ sơ, bổ sung, sửa đổi hồ sơ, nhận kết quả và trao tận tay kết quả cho quý khách hàng;
 • Thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp đối với cơ quan đăng ký kinh doanh và trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thay mặt khách hàng nộp phí/lệ phí khi thực hiện thủ tục;
 • Dịch vụ nhận kết quả nhanh vòng 1 – 3 ngày nếu khách hàng có yêu cầu;……..

     Lưu ý: Khách hàng không phải mất công di chuyển trong toàn bộ quá trình thực hiện thủ tục, từ khâu ký hợp đồng dịch vụ, hồ sơ cho đến khi nhận kết quả. 

     4.2. Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Luật Toàn Quốc

 • Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mới;
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng kí doanh nghiệp;

       Đặc biệt Luật Toàn Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng về mọi vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển doanh nghiệp!

      4.3. Phí dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

    Công ty Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhanh hoặc hình thức khác tùy thuộc vào nhu cầu của quý khách hàng. Để được báo giá cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty chúng tôi theo các hình thức dưới đây:

 • Liên hệ để tư vấn: 19006500
 • Liên hệ qua địa chỉ e-mail: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Đến trực tiếp trụ sở chính của công ty: tầng 3, số 463 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                            Chuyên viên: Hồ Huyền