Đăng ký tổ chức triển lãm thương mại 2020

Mong luật sư giải đáp giúp tôi hiện nay muốn đăng ký tổ chức triển lãm thương mại thì thực hiện như thế nào?...Triển lãm thương mại 2020 được thực hiện.....

Triển lãm thương mại 2020

Câu hỏi của bạn về triển lãm thương mại 2020:

     Xin chào luật sư!

     Mong luật sư giải đáp giúp tôi hiện nay muốn đăng ký tổ chức triển lãm thương mại thì thực hiện như thế nào?

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về triển lãm thương mại 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về triển lãm thương mại 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về triển lãm thương mại 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về triển lãm thương mại 2020

2. Nội dung tư vấn về triển lãm thương mại 2020

     Triển lãm thương mại là hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ giới thiệu, trưng bày sản phẩm của mình tại một địa điểm xác định nhằm thúc đẩy và tìm kiếm được khách hàng. Vậy, triển lãm thương mại được thực hiện như thế nào? có phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền không? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Quyền tổ chức, tham gia triển lãm thương mại?

      Trước tiên, ta đi tìm hiểu khái niệm về triển lãm thương mại. Nội dung này được ghi nhận tại điều 129 luật thương mại 2005, cụ thể:

Điều 129. Hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

     Theo đó, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện bởi các thương nhân. Theo điều 131 luật thương mại 2005 thì các chủ thể sau đây có quyền tổ chức, tham gia triển lãm thương mại:

  • Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trực tiếp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại về hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh
  • Thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại
  • Thương nhân nước ngoài có quyền trực tiếp tham gia triển lãm thương mại Việt Nam nhưng không được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

     Như vậy, thương nhân Việt Nam, chi nhánh thương nhân Việt Nam có quyền tổ chức, tham gia triển lãm thương mại. Thương nhân nước ngoài được quyền tham gia nhưng không được tự mình tổ chức triển lãm thương mại. Nếu muốn tổ chức hội chợ hay triển lãm thương mại tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài phải thuê tổ chức kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực này thực hiện.

Triển lãm thương mại 2020

2.2. Đăng ký tổ chức triển lãm thương mại

     Thương nhân tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và tại nước ngoài (không bao gồm chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Chính Phủ quyết định) phải tiến hành đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. bao gồm:

  • Sở Công Thương nơi tổ chức đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;
  • Bộ Công Thương đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài

     Điều 29 nghị định 81/2018/NĐ-CP đã quy định vè việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

     – Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:

  • 01 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
  • 01 Bản sao không cần chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc các quyết định khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật;

     – Thời hạn đăng ký:

  • Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 30 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam;
  • Tối đa (sớm nhất) 365 ngày và tối thiểu (chậm nhất) 45 ngày trước ngày khai mạc đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài.

     – Trình tự đăng ký:

     Bước 1: Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo thời hạn đăng ký nêu trên

     Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trả lời xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp không xác nhận thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải nêu rõ lý do. 

     Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đã đăng ký và được xác nhận.

     Lưu ý: Nếu có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức hiệp thương để lựa chọn người có quyền tổ chức.

     Kết luận: Thương nhân muốn tổ chức hội chợ. triển lãm thương mại phải thuộc trường hợp có quyền tổ chức theo quy định và phải nộp hồ sơ đến Bộ Công thương hoặc sở Công thương (tùy thuộc vào địa điểm tổ chức ở Việt Nam hay nước ngoài) trong thời hạn luật định. Ngoài ra, khi kết thúc triển lãm thương mại phải báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước về kết quả của cuộc triển lãm.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về triển lãm thương mại 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung