Có được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản

Có được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản: Căn cứ theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản....

 CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN KHI DÙNG BIỆN PHÁP TRIỆT SẢN

Kiến thức của bạn:

    Có được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

  1. Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản.

    Căn cứ theo điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

    Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

    Vậy người lao động nữ có được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản.

hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản

Hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản

   2. Thời gian được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản.

    Thứ nhất, thời gian được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản.

     Căn cứ theo điều 37 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

     Điều 37. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

“1. Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

b) 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

2. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

   Vậy thời gian được hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản đối với người lao động nữ là 15 ngày. Thời gian này bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.

    Thứ hai, mức hưởng chế độ thai sản khi dùng biện pháp triệt sản.

    Căn cứ theo điều 39 Quy định về mức hưởng chế độ thai sản:

    Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

    Vậy mức hưởng chế độ thai sản của người lao động nữ khi dùng biện pháp thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy người lao động nữ khi dùng biện pháp triệt sản được nghỉ 15 ngày và tiền lương làm căn cứ hưởng là bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và ngày nghỉ bao gồm cả nghỉ lễ tết, nghỉ hằng năm.

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

    Khi nào được hưởng chế độ thai sản

    Quy định về chế độ nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo