Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ... Thông tin về đấu thầu được đăng tải trên Báo đấu thầu

CHI PHÍ ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRÊN BÁO ĐẤU THẦU, HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Câu hỏi của bạn:         

      Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Câu trả lời:

      Chào bạn!

      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn  đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

     Khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…12. Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

 1. Thông tin về đấu thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải chịu chi phí gồm:
 • Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;
 • Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;
 • Danh sách ngắn.
 1. Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu không thu phí
 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
 • Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;
 • Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), danh mục dự án có sử dụng đất;
 • Thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam;
 • Thông tin về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;
 • Thông tin giảng viên về đấu thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
 • Thông tin cơ sở đào tạo về đấu thầu;
 • Thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;
Chi phí đăng tài thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 1. Mức thu phí đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải chịu chi phí

 

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (chưa bao gồm 10% VAT)

1

Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

Đồng /gói/thứ tiếng

300.000

2

Thông báo mời chào hàng

Đồng/gói/thứ tiếng

150.000

3

Thông báo mời thầu

Đồng/gói/thứ tiếng

300.000

4

Danh sách ngắn

Đồng/gói/thứ tiếng

150.000


       

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về Chi phí đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đầu tư  24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.