Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận – những điểm mới nhất

Tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận là việc vợ chồng thỏa thuận định đoạt tài sản của mình trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng..

TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO THỎA THUẬN

Kiến thức của bạn:

     Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận  quy định tại Điều 47, Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Kiến thức của luật sư:

     Bạn sắp kết hôn, bạn muốn trong thời kỳ hôn nhân tài sản của hai bên phải rõ ràng. Tuy nhiên bạn lại không biết làm thủ tục như thế nào để được pháp luật công nhận sự thỏa thuận giữa bạn và chồng sắp cưới của bạn. Bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kiến thức pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được quy định cụ thể trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật hôn nhân và gia đình 2014
 • Nghị định 126/2014 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Nội dung câu trả lời:

     Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có  quy định hai vợ chồng có thể áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Điều 28 Luật hôn nhân và gia đình 2014 có ghi nhận:

“1. Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.”

     Thực tế cho thấy, việc quy định như vậy trước hết đảm bảo được quyền tự định đoạt của cá nhân đối với tài sản của mình. Hơn nữa, điều này còn cho phép vợ chồng có thể tự bảo toàn khối tài sản riêng của mình; giảm, tránh những xung đột về tài sản sau khi chia tay. Từ đó, góp phần làm giảm chi phí khi ly hôn và giúp tòa án xác định tài sản riêng, chung dễ dàng và nhanh chóng hơn.

     Trường hợp hai bên vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

     Nội dung cơ bản của thỏa thuận bao gồm:

 1. Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng:
 • Tài sản giữa vợ và chồng bao gồm tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng;
 • Giữa vợ và chồng không có tài sản riêng của vợ, chồng mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn hoặc trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc tài sản chung;
 • Giữa vợ và chồng không có tài sản chung mà tất cả tài sản do vợ, chồng có được trước khi kết hôn và trong thời kỳ hôn nhân đều thuộc sở hữu riêng của người có được tài sản đó;
 1. Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình.
 2. Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản
 3. Nội dung khác có liên quan.

     Lưu ý với chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận :

 • Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận nhưng không rõ ràng thì áp dụng quy định tại điều 29, 30, 31 và 32 Luật hôn nhân và gia đình 2014.
 • Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì khi xác lập, thực hiện giao dịch vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan. Nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
 • Trong thời kỳ hôn nhân, hai bên vợ hoặc chồng có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ nội dung của chế độ tài sản đó hoặc áp dụng chế độ tài sản theo luật định. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng phải được công chứng hoặc chứng thực.

     Trên đây là những quy định của pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hôn nhân miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách.

      Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: