Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế được thực hiện căn cứ quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP và Thông tư 166/2013/TT-BTC, cụ thể:

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Kiến thức của bạn:

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Khoản 1 Điều 2 Luật xử phạt vi phạm hành chính 2012 quy định:

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

     Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 129/2013/NĐ-CP và Điều 6 Thông tư 166/2013/TT-BTC, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế bao gồm hai hình thức:

  • Phạt cảnh cáo
  • Phạt tiền

Cụ thể:

1. Phạt cảnh cáo

     Phạt cảnh cáo áp dụng đối vớ hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.

     Hình thức xử phạt cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

2. Phạt tiền

     Hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế bằng hình thức phạt tiền được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

2.1 Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế

     Phạt theo số tiền tuyệt đối tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế. Mức phạt tiền tối đa không quá 100 triệu đồng đối với người nộp thuế là cá nhân có hành vi vi phạm về thủ tục thuế theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

     Mức phạt tiền quy định tại các Điều 7, 8, 9 10 và Điều 11 Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

     Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm về thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. MỨc trung bình của khung phạt tiền được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tiền phạt tối thiểu cộng với mức tiền phạt tối đa của khung phạt tiền.

     Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu còn tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền, nếu còn tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền. Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng nặng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.

2.2 Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

     Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn. Mức phạt tiền được áp dụng cho người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế.

2.3 Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

     Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Mức phạt tiền quy định tại Điều 13 Thông tư này là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, mức phạt tiền đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

2.4 Đối với một số hành vi khác

     Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 14 Thông tư này.

     Đó là những hành vi đối với tổ chức tín dụng không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước đối với số tiền thuê, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt…

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết:

     Ô tô cũ về Việt Nam thì phải chịu những loại thuế gì?

     Tiền thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

     Để được tư vấn chi tiết về Mức xử phạt hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế là bao nhiêu?quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.