Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A mới nhất

Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

BẢN KHAI CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ MẪU 1A

1. Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ được hiểu như thế nào?   

     Bản khai thân nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ áp dụng đối với thân nhân người có công với cách mạng đã hưởng chế độ hỗ trợ sau đó từ trần theo mẫu số 1C ban hành kèm theo thông tư 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Bạn có thể tham khảo bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A dưới đây:

2. Mẫu bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ

theo Nghị định số…/2018/NĐ-CP ngày… tháng … năm 2018 của Chính phủ
(Áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng)

Họ và tên ……………………………………… Bí danh…………………… Nam, nữ

Ngày, tháng, năm sinh …/ …../ …….; Số CMTND (Hộ chiếu): ……………………..

Nơi cấp……………………………………………… ; Ngày, tháng, năm cấp …/ …/……..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi định cư ở nước ngoài:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ở nước ngoài:…………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (1)…………………………………..; Tỷ lệ thương tật, bệnh tật (nếu có) …………..

Được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân người có công với cách mạng theo Quyết định số ……………… ngày …… tháng…… năm ………; cơ quan ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng ………………….

Mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng được hưởng tại tháng liền kề tháng bị dừng hưởng chế độ …………………………………………………………….

Thời gian đi định cư ở nước ngoài: ………/……./………….

Thời gian bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng: …… /…… /……………

Ngoài chế độ trợ cấp hằng tháng nêu trên, trong thời gian ở trong nước đã được hưởng các chế độ gì sau đây: Hưu trí, mất sức lao động; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ; Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ; Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg , hoặc chưa được hưởng chính sách gì:   

Các giấy tờ còn lưu giữ: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (2)

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc thời gian tham gia các tổ chức trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nhiệm vụ được giao

Đơn vị (c,d,e,f); tên cơ quan, tổ chức

Địa bàn công tác
(Xã, huyện, tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thời gian công tác thực tế là: …….năm…..tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là ……năm…..tháng.

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Ngày…. tháng….. năm ……..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: (1) Ghi theo các nhóm đối tượng được quy định trong pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thân nhân liệt sĩ.

(2) Phần này áp dụng kê khai đối với đối tượng vừa là người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ, vừa thuộc đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế.

Bạn có thể tải bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A tại đây:

>> Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ mẫu 1A áp dụng đối với người có công với cách mạng bị dừng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bản khai cá nhân đề nghị hưởng hỗ trợ mẫu bản 1A mới nhất:

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về bản khai cá nhân đề nghị hưởng hỗ trợ mẫu bản 1A mới nhất hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.