Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai

Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm đất đai - Luật Toàn Quốc: hành vi lấn, chiếm đất đai là hành vi trái với...

LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI

Câu hỏi về lấn chiếm đất đai:

     Luật sư cho tôi hỏi về vấn đề xử lý như thế nào khi có hành vi lấn chiếm đất? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về lấn chiếm đất đai:

         Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về lấn chiếm đất đai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về lấn chiếm đất đai như sau:

1. Cơ sở pháp lý về lấn chiếm đất đai

2. Nội dung tư vấn lấn chiếm đất đai

     Hành vi lấn chiếm đất đai là một trong số các hành vi vi phạm pháp luật, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất đã được Nhà nước công nhận quyền. Người vi phạm, có hành vi lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, các hình phạt, biện pháp bổ sung. Nội dung cụ thể về việc vi phạm đó như sau:

2.1 Thế nào là hành vi lấn chiếm đất đai

     Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai giải thích lấn đất và chiếm đất như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Như vậy, lấn đất được hiểu là người nào đó đang sử dụng đất có hành vi chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới để mở rộng diện tích của mình. Còn chiếm đất là hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được Nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được Nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lấn chiếm đất đai

Lấn chiếm đất đai

2.2 Xử phạt vi phạm đối với hành vi lấn chiếm đất đai

Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định

Điều 10. Lấn, chiếm đất

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.

4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.

   Theo đó, hành vi lấn, chiếm đất đai là hành vi trái với quy định của pháp luật. Đây không phải là trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các bên nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Hành vi lấn chiếm đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết. 

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

    Để được tư vấn chi tiết về lấn chiếm đất đai quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Phương Linh