Xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật

Như vậy, phương thức xử lý tài sản thế chấp sẽ do các bên thỏa thuận. Ngoài những phương thức xử lý tài sản theo quy định của pháp luật thì các...

Xử lý tài sản thế chấp

Câu hỏi của bạn về xử lý tài sản thế chấp

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Xử lý tài sản thế chấp theo quy định hiện hành được quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cám ơn!

Câu trả lời của Luật sư về xử lý tài sản thế chấp

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý tài sản thế chấp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xử lý tài sản thế chấp như sau:

1. Cơ sở pháp lý về xử lý tài sản thế chấp

2. Nội dung tư vấn về xử lý tài sản thế chấp

     Thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật dân sự. Khi quá hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm thì tài sản thế chấp sẽ bị xử lý tùy theo thỏa thuận giữa các bên. Việc xử lý tài sản thế chấp được quy định như sau:

2.1. Thế chấp tài sản

     Căn cứ theo quy định tại Điều 317 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thế chấp tài sản  có quy định như sau:

Điều 317. Thế chấp tài sản

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.”

     Theo quy định thì tài sản thế chấp có thể là bất động sản, một phần bất động sản, động sản hoặc quyền sử dụng đất,…Bên nhận thế chấp có quyền yêu cầu bên thế chấp tài sản giao tài sản đó cho mình để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Xử lý tài sản thế chấp

2.2. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

     Theo Điều 299 Bộ luật dân sự 2015 quy định các trường hợp mà bên nhận bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm. Các trường hợp này bao gồm: Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật; Trường hợp khác do các bên thỏa thuận hoặc luật có quy định.

     Theo đó, khi người thế chấp tài sản đến hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thoả thuận thì tài sản cầm cố được xử lý theo phương thức do các bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ.

2.3. Phương thức xử lý tài sản thế chấp

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 303 Bộ luật dân sự 2015 các bên có thể thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản thế chấp bao gồm: Bán đấu giá tài sản; Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản; Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm; Phương thức khác.

     Nếu các bên không thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo những phương thức trên thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

     Tiền bán tài sản cầm cố trong trường hợp đó là khoản vay thì được thanh toán cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu cố, nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố, nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu.

2.4. Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm

     Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau:

  • Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;
  • Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;
  • Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

     Thứ tự ưu tiên thanh toán trên có thể thay đổi, nếu các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

     Như vậy, phương thức xử lý tài sản thế chấp sẽ do các bên thỏa thuận. Ngoài những phương thức xử lý tài sản theo quy định của pháp luật thì các bên cũng có thể thỏa thuận về một số trường hợp xử lý tài sản bảo đảm khác khi bên vay vi phạm một nghĩa vụ nào đó của hợp đồng vay hay bên bảo đảm vi phạm một nghĩa vụ nào đó nêu trong hợp đồng bảo đảm.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về xử lý tài sản thế chấp, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật dân sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

  Chuyên viên: Huyền Trang