Xin ly hôn vắng mặt tại Tòa và mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

xin ly hôn vắng mặt... quy định về xét xử ly hôn vắng mặt....Mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt.... đơn xin ly hôn vắng mặt.....

XIN LY HÔN VẮNG MẶT TẠI TÒA

Câu hỏi của bạn:

    Tôi đang muốn làm thủ tục ly hôn nhưng do khoảng cách đia ly lên khó có thể có mặt tại phiên tòa vây mong Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục ly hôn xin vắng mặt tại phiên tòa ly hôn như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

     Căn cứ pháp lý:

1. Quy định về xét xử ly hôn vắng mặt

     Điều 227 – Bộ luật tố tụng dân sự quy định về sự có mặt của đương sự như sau:

     “1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

     2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật…”

     Như vậy khi giải quyết ly hôn, vợ hoặc chồng có thể vắng mặt. Khi một bên vắng mặt mặc dù đã được Tòa triệu tập hợp lệ, Tòa sẽ có cách giải quyết trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên trong từng trường hợp, bên vắng mặt là nguyên đơn hay bị đơn thì cách xử lý sẽ khác nhau.

2. Xin ly hôn vắng mặt

   a) Nguyên đơn vắng mặt

     Lần thứ nhất vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa

     Lần thứ hai vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa, trong từng trường hợp dưới đây có cách giải quyết sau:

  • Vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, Tòa xét xử vắng mặt
  • Vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan Tòa sẽ hoãn phiên tòa
  • Vắng mặt không có lý do chính đáng, không đề nghị xét xử vắng mặt và trong vụ án đó có bị đơn yêu cầu phản tố người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì Tòa sẽ đình chỉ giải quyết vụ án, chỉ giải quyết phần vụ án có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập. Tư cách nguyên đơn, bị đơn trong trường hợp này sẽ thay đổi.

     b) Bị đơn vắng mặt

     Lần thứ nhất vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa

     Lần thứ hai vắng mặt, có các trường hợp sau:

  • Vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa.
  • Vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì như sau: Bị đơn không có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ; Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt, không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa sẽ đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, nếu bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì xét xử vắng mặt họ.

3. Mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

     Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

ĐƠN XIN LY HÔN VẮNG MẶT

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………Sinh năm……………………….

Dân tộc………………………………………………………………………..……………

Nghề nghiệp…………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………..

Tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Có vợ (chồng) là: ………………………………………………………….Sinh năm………………………

Dân tộc: ………………………………………………………………………..………….

Nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Tạm trú: ……………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đăng ký kết hôn ngày ……tháng ……..năm………. tại UBND ……………………

………..…………………………………………………………………………………………

hoặc (Chúng tôi chung sống với nhau từ năm ………………….. đến nay chưa đăng kí kết hôn).

Lý do xin ly hôn:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do xin xử ly hôn vắng mặt:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Về con: Chúng tôi có ………………. con chung là: (Có nguyện vọng về con)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

* Về tài sản chung của vợ chồng (Có những tài sản chung gì? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

* Về nhà ở: (Có những nhà ở chung nào? Nếu yêu cầu tòa án giải quyết thì kê khai cụ thể)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

* Những vấn đề khác:

Vì lý do công tác/học tập/sức khỏe/lý do chính đáng khác (nêu trên): Tôi kính mong Quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quá trình giải quyết thủ tục Ly hôn với chồng/vợ tôi là: …………………………

Tôi xin cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì với những nội dung về tài sản chung, về con chung và nợ chung mà tôi đã ghi nhận trong đơn.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm …….

                                                                                                                                         Người làm đơn

Tình huống tham khảo:

Ly hôn đơn phương khi vắng mặt bị đơn:

     Chào Luật sư, hiện tại em muốn giải quyết ly hôn đơn phương. Em đã nộp đơn lên Tòa án và họ đã triệu tập lần thứ 1 nhưng chồng em không chịu về để giải quyết. Và bên tòa họ nói nếu chồng em không chịu về thì họ sẽ hủy hồ sơ của em. Vậy cho em hỏi là em có quyền được ly hôn đơn phương mà không cần chồng em về được không? Em cần làm những gì để tòa giải quyết ly hôn cho em? Lý do em đưa đơn là chồng em ngoại tình và chung sống với người khác từ đầu năm đếm nay.

     Mong Luật sư giải đáp giúp em! Em xin chân thành cám ơn Luật sư.

.

Đối với tình huống của bạn chúng tôi đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Do bạn không nói rõ là bạn nộp đơn ly hôn tại đâu, nới chồng bạn đang sinh sống hay nơi bạn đang sinh sống, nếu trường hợp bạn và chống bạn cùng sinh sống tại một nơi thì về mặt thẩm quyền tòa án nơi đó sẽ giải quyết và bạn hoàn toàn có quyền làm hồ sơ ly hôn đơn phương mà không cần sự đồng ý của chồng bạn.

Nếu bạn và chồng bạn không đăng ký thường trú cùng nhau, tình huống này sẽ có 2 trường hợp.

Thứ nhất: Nếu bạn nộp hồ sơ tại nơi bạn đang thường trú thì hồ sơ sẽ là ly hôn thuận tình, nếu chồng bạn không lên để giải quyết thì Tòa  Án có quyền trả lại hồ sơ để bạn làm lại hồ sơ sang ly hôn đơn phương.

Thư hai: Nếu bạn nộp hồ sơ tại nơi chồng bạn đang sinh sống và đó là hồ sơ đơn phương nếu sau khi Tòa Án xác định chồng bạn đang có địa chỉ tạo nơi Tòa Án đã thụ lý thì Tòa Án phải tiếp tục giải quyết kể cả trường hợp chồng bạn không lên Tòa.

     Để được tư vấn chi tiết về ly hôn đơn phương khi vắng mặt bị đơn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.