Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT2 Câu hỏi của bạn về vấn đề xác định thiệt […]

Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Đánh giá bài viết

XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VỀ VẬT CHẤT

Câu hỏi của bạn về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn được Luật sư giải đáp:

Xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

Xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất:

2.1 Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết

     Điều 25 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định xác thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết bao gồm:

 • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại trước khi chết.
 • Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại trước khi chết được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án.
 • Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh trước khi chết được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại.
 • Chi phí cho việc mai táng người bị thiệt hại chết được xác định theo mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
 • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng đang cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

Được quy định tại Điều 26 Luật trách nhiệm bồi thường thiệt hại 2017, bao gồm:

 • Chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cho người bị thiệt hại.
 • Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày khám bệnh, chữa bệnh theo số ngày trong hồ sơ bệnh án.
 • Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại.
 • Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động và có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:
  • Chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại được xác định là 01 ngày lương tối thiểu vùng tại nơi người bị thiệt hại cư trú cho 01 ngày chăm sóc người bị thiệt hại;
  • Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng được xác định là 01 tháng lương tối thiểu vùng tại nơi người được cấp dưỡng cư trú cho mỗi tháng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã được xác định theo bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Xác định thiệt hại về vật chất

Xác định thiệt hại về vật chất

2.2 Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm

Được quy định tại Điều 10 Nghị định 68/2018/NĐ-CP như sau:

 • Khoảng thời gian để tính chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại quy định tại Khoản 2 Điều 25 của Luật hoặc quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Luật được xác định theo số ngày thực tế khám bệnh, chữa bệnh trong hồ sơ bệnh án.
 • Khoảng thời gian để tính chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 3 Điều 25 của Luật hoặc quy định tại Khoản 3 Điều 26 của Luật được xác định theo số ngày thực tế có người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh.
 • Khoảng thời gian để tính chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại mất khả năng lao động và có người thường xuyên chăm sóc quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 26 của Luật được xác định trong các trường hợp sau đây:
  • Người bị thiệt hại đã chết thì khoảng thời gian được tính từ ngày có người chăm sóc đến thời điểm người đó chết;
  • Người bị thiệt hại còn sống thì khoảng thời gian được tính từ ngày có người chăm sóc đến thời điểm người đó đạt tuổi thọ trung bình do cơ quan có thẩm quyền công bố và cộng thêm 10 năm;
  • Người bị thiệt hại còn sống mà sau đó phục hồi lại khả năng lao động thì khoảng thời gian được tính từ ngày có người chăm sóc đến thời điểm phục hồi khả năng lao động.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề xác định thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết, do sức khỏe bị xâm phạm theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.