Viên chức sinh con thứ ba có bị xem xét xử lý kỷ luật không?

Viên chức sinh con thứ ba có bị xem xét xử lý kỷ luật không? Viên chức quản lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3). Cơ quan

VIÊN CHỨC SINH CON THỨ BA

Câu hỏi của bạn:

     Viên chức quản lý vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3). Cơ quan có xem xét xử lý kỷ luật không?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về viên chức sinh con thứ ba

     1. Viên chức sinh con thứ ba

     Quyết định 1531/QĐ-BTC ban hành, kèm theo Quyết định này là Quy chế về xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, Quy chế về xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình quy định việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức, kể cả hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đang công tác, thuộc biên chế các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: sinh con thứ 3 trở lên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc thuộc một trong các trường hợp qui định tại Điều 2 của Quy chế này.

     Điều 2 Quy chế quy định những trường hợp sau đây không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình:

  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm dân số (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.
  • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.
  • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
  • Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Trung ương xác nhận.
  • Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

     * Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

     * Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

  • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

     Theo đó, nếu viên chức sinh con thứ ba không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 2 của Quy chế hoặc trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì được xem xét là vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

viên chức sinh con thứ ba

Viên chức sinh con thứ ba

     2. Viên chức sinh con thứ ba có bị xem xét xử lý kỷ luật không?

     Điều 5 Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định số 1531/QĐ-BTC quy định về hình thức kỷ luật đối với viên chức vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 2084/QĐ-BTC, như sau:

     “Điều 5. Hình thức xử lý kỷ luật: Công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình bị xem xét xử lý kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

     Công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật không xem xét khen thưởng, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt theo quy định”.

     Theo đó, viên chức thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số – kế hoạch hóa gia đình bị xem xét xử lý kỷ luật theo: Quy định số 181-QĐ/TW và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, hiện nay Quy định số 181-QĐ/TW được thay thế bởi Quy định số 102-QĐ/TW.

     Theo quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP thì trong tất cả các trường hợp bị xử lý kỷ luật không có trường hợp nào về sinh con thứ ba. Nhưng nếu viên chức kết nạp Đảng viên thì sẽ áp dụng quy định xử lý kỷ luật Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

     “1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

     a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

     b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

     2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

     3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

     Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.”

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về viên chức sinh con thứ ba, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7 :19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.