Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi có được không?

Bà tôi sinh 03/2/1935 ở TH chưa nhận trợ cấp người cao tuổi, chuyển khẩu vào NT từ tháng 10/2017. Vậy truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi cần [..]

Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi có được không?

Câu hỏi của bạn:

     Bà tôi sinh 03/2/1935 ở TH chưa nhận trợ cấp người cao tuổi, chuyển khẩu vào NT từ tháng 10/2017. Xin yêu cầu truy lĩnh trợ cấp ở NT cần những thủ tục gì.

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

     1. Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi có được không?

     Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng nên chúng tôi không thể khẳng định mẹ của bạn có được hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi hay không. 

     Điểm đ khoản 1 điều 8 Nghị định 136/2013 NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng.

     “Thời gian hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng khác, kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.”

     Theo quy định pháp luật, người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì thời gian hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi kể từ thời điểm người đó đủ 80 tuổi. Thời gian hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng khác, kể từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng.

     Như thông tin bạn trình bày, mẹ của bạn sinh 03/02/1935 đến nay đã 82 tuổi nhưng bạn không nói rõ mẹ của bạn có đang hưởng lương hưu hay trợ cấp xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không. Nếu mẹ của bạn đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi thì thời gian hưởng trợ cấp xã hội của mẹ bạn là kể từ thời điểm mẹ bạn đủ 80 tuổi. Do đó, bạn có thể truy lĩnh trợ cấp xã hội cho mẹ bạn. Để được hưởng trợ cấp xã hội cho mẹ bạn, bạn có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho mẹ của bạn để được truy lĩnh khoản trợ cấp trước đó mẹ bạn chưa hưởng.

Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

Truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

     2. Thủ tục truy lĩnh trợ cấp xã hội cho người cao tuổi

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người cao tuổi hoặc thân nhân người cao tuổi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

  • Tờ khai của đối tượng (theo mẫu)
  • Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là công an cấp xã).
  • Bản sao giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em.
  • Giấy tờ xác nhận bị nhiễm HIV của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với trường hợp bị nhiễm HIV.
  • Bản sao giấy khai sinh của con của người đơn thân đối với trường hợp người đơn thân nghèo đang nuôi con.
  • Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định đối với đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định này.

     Bước 2: Nộp hồ sơ: Đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng làm hồ sơ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

     Bước 3: Hội đồng xét duyệt xem xét hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày, trừ những thông tin liên quan đến HIV của đối tượng. Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc phải giải quyết khiếu nại

    Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

   Bước 4: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định trợ cấp xã hội cho đối tượng. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện hưởng thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.