Trình tự thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa theo quy định hiện hành

Thành lập sở giao dịch hàng hóa phải đáp ứng về điều kiện thành lập và được tiến hành theo trình tự thủ tục pháp luật quy định tại nghị định 158/2006/NĐ-CP

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

 

Kiến thức của bạn:

      Trình thự thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa theo quy định hiện hành

Kiến thức của Luật sư

      Căn cứ pháp luật

  •  Luật thương mại năm 2005
  • Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.
  • Thông tư 03/2009/TT-BTC thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại nghị định số 158/2016/NĐ-CPNội dung tư vấn

      Nội dung tư vấn

     Sở Giao dịch hàng hóa là pháp nhân được thành lập và hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Nghị định 158/2006/NĐ-CP. Sở giao dịch hàng hóa được thành lập theo quy định của pháp luật.

     1. Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

      Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

      – Vốn pháp định là một trăm năm mươi tỷ đồng trở lên;

      – Điều lệ hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 14 của Nghị định 158/2006/NĐ-CP.

      – Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có bằng đại học, cử nhân trở lên và có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh tế – tài chính ít nhất là 05 năm; có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

      – Các điều kiện khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thành lập sở giao dịch hàng hóa

                 Thành lập sở giao dịch hàng hóa

      2. Hồ sơ đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa

      Hồ sơ đề nghị thành lập sở giao dịch hàng hóa gồm các văn bản sau:

      – Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I (Mẫu MG-1 và Mẫu MG-2) ban hành kèm theo Thông tư 03/2009/TT-BTC.

      – Danh sách các thành viên trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và các giấy tờ kèm theo sau đây:

      + Đối với thành viên là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

      + Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

      – Danh sách cổ đông sáng lập trong trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và các giấy tờ kèm theo sau đây:

      + Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

      + Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

      – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Mục II Thông tư 03/2009/TT-BTC;

      – Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về Mục tiêu, địa điểm thành lập, tiến độ thành lập và đi vào hoạt động, giải pháp công nghệ để thực hiện giao dịch, cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin và quy mô của Sở Giao dịch hàng hóa;

      – Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Mục IV Thông tư 03/2009/TT-BTC;

      – Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;

      3. Trình tự thành lập thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

       Để thành lập sở giao dịch hàng hóa cần tiến hành theo trình tự sau:

      – Bước 1: Nộp hồ sơ

      + Tổ chức cá nhân muốn thành lập sở giao dịch hàng hóa nộp 1 bộ Hồ sơ lên Bộ thương mại.

      – Bước 2: Thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

      + Chủ thể có trách nhiệm thẩm tra: Bộ Thương mại

      + Thời hạn Xem xét tính hợp lệ: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.

     + Thời hạn hoàn tất thẩm tra: bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời hạn này có thể được gia hạn nhưng không quá sáu mươi ngày.  

      Lưu ý: Khi tiến hành thẩm tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và Bộ thương mại có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ còn thiếu.

      – Bước ba: cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

      + Hết thời hạn thẩm tra hồ sơ Bộ Thương mại phải quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ Thương mại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

      Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

      >>>  Quy định của pháp luật về Hàng hóa giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

    Trân trọng!.                                                                                                       

    Liên kết tham khảo: