Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành, Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu hỏi của  bạn:

     Xin chào Luật sư 
Xin luật sư cho biết tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật hình sự năm 1999 sử đổi bổ sung một số điều năm 2009

Nội dung trả lời:

    Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 sử đổi bổ sung một số điều năm 2009 quy định về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng.

Điều 176.  Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

“1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”

     Định nghĩa: Vi phạm các quy định về quản lý rừng là hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng

1. Mặt khách quan của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Hành vi của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có thể thực hiện một trong các hành vi như: Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật

b. Hậu quả của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Đối với tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chưa nghiêm trọng, thì người có hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng phải là người đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

     Các dấu hiệu khách quan khác của tội phạm:

     Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, đối với tội vi phạm các quy định về quản lý rừng, nhà làm luật còn quy định các dấu hiệu khách quan khác như: các quy định của Nhà nước về quản lý rừng như: Luật bảo vệ và phát triển rừng, các Nghị định của chính phủ hoặc các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc của Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2. Mặt chủ quan của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

a. Lỗi của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Người phạm tội vi phạm quy định về quản lý rừng thực hiện hành vi của mình là do cố ý, tức là nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý rừng gây hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

b. Mục đích của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Động cơ của người phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, nhưng chủ yếu vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác

3. Khách thể của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản

     Đối tượng tác động của tội phạm này là rừng và các lâm sản từ rừng

4. Chủ thể của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

     Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến việc giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản mới có thể là chủ thể của tội phạm này. Tuy nhiên, đối với người khác cũng có thể là chủ thể nhưng họ chỉ là đồng phạm trong vụ án có đồng phạm.

     Nếu hành vi vi phạm các quy định về quản lý rừng chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì người phạm tội phải là người đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm thì mới chịu trách nhiệm hình sự

5. Hình phạt của tội vi phạm các quy định về quản lý rừng theo quy định của pháp luật hiện hành

  • Khung cơ bản: phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm
  • Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2
  • Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ năm năm đến mười hai năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3
  • Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

      Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của anh; chị.

     Trân trọng ./.

     Liên kết tham khảo: