Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Câu hỏi của bạn:

       Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo công ty nhưng giờ tôi muốn ngừng đóng để rút bảo hiểm xã hội một lần thì thủ tục rút như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật Toàn Quốc, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần được hiểu như thế nào?

     Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần được hiểu là người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và nay không có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm nữa thì có thể nộp hồ sơ để được thanh toán toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm của mình.

2. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

 • Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Trường hợp Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
 • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • Mức hưởng = 1,5 x số năm đóng BHXH trước 2014 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
 • Mức hưởng = 2 x số năm đóng BHXH từ năm 2014 x Mức lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:

     Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng như sau:

 • Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 • Trường hợp có tháng lẻ:

     Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

     Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

 • Trường hợp có thời gian đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

     Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

     Số tiền nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

4. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

     Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

Bước 2: Nộp hồ sơ

     Nơi nộp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.

     Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (theo khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội).


Nghỉ việc chưa đủ 1 năm có rút BHXH một lần được không?

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi vấn đề là: Em nghỉ việc từ 2/12/2019 thì em được biết là 02/12/2020 em sẽ lên làm hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội, thì cho em hỏi thì trước ngày 02/12 /2020 em lên làm hồ sơ trước được không ạ. Mà nếu 02/12/2020 em làm hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội thì khoảng bao lâu em được nhận khoản tiền trên ạ. Em cảm ơn!

     Như đã trình bày ở trên, người lao động muốn rút bảo hiểm xã hội một lần phải đáp ứng các điều kiện để được rút theo quy định của pháp luật.

     Nếu bạn không thuộc các trường hợp như: bị bệnh hiểm nghèo, ra nước ngoài để định cư… thì bạn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần nếu tham gia bảo hiểm chưa đủ 20 năm, không có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm nữa và kèm theo điều kiện là sau 01 năm nghỉ việc mới có thể nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần.

     Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp, bạn nghỉ việc từ ngày 02/12/2019 thì phải sau 01 năm tức từ ngày 02/12/2020 bạn mới có thể nộp hồ sơ để rút bảo hiểm xã hội một lần. Hồ sơ nộp trước thời hạn này được coi là chưa đủ điều kiện.

     Hồ sơ bạn cần chuẩn bị bao gồm: Sổ BHXH (bản chính); Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (theo mẫu); Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và chứng minh thư nhân dân (bản sao). Ngoài ra, nếu bạn không tự mình đi nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác thì phải có giấy ủy quyền để nộp thay hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

     Nơi nộp hồ sơ là cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn thường trú hoặc tạm trú.

     Về thời gian giải quyết: theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần cho bạn. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian này có thể kéo dài đến khoảng 20-30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ thì bạn sẽ được chi trả tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần:

Tư vấn qua điện thoại 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần như: hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội, điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lầnthủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nơi nhận bảo hiểm xã hội... Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần như sau: chuẩn bị hồ sơ, kê khai hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần; công chứng, chứng thực giấy ủy quyền thay mặt nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần; đại diện theo ủy quyền của khách hàng đi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần…

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.