Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN2 Nội dung tư vấn về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần2.1 1. Điều kiện hưởng bảo […]

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

Kiến thức của bạn: 

     Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     – Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

     – Người lao động đã đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện;

     – Ra nước ngoài để định cư;

     – Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

     – Trường hợp Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

     – Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội.

thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

     – Mức hưởng = 1,5 x số năm đóng BHXH trước 2014 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

     – Mức hưởng = 2 x số năm đóng BHXH từ năm 2014 x Mức lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

     Lưu ý một số trường hợp đặc biệt:

     Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng như sau:

     – Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

     – Trường hợp có tháng lẻ:

     Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

     Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

     – Trường hợp có thời gian đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc:

     Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

     Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

     Số tiền nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước tại tháng i

3. Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội

     Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm:

     – Sổ BHXH (bản chính);

     – Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

     – Sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân (bản chính).

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Nơi nộp: Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú.

     Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (theo khoản 4 Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội).

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.