Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài...Hàng quý, Bên Việt Nam lập hồ sơ khai thuế thay cho các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài..

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Nội dung tư vấn:

      Hàng quý, Bên Việt Nam lập hồ sơ khai thuế thay cho các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài

 1. Hồ sơ gồm:

 • Tờ khai thuế đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài theo mẫu số 01/TBH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm theo từng loại theo mẫu số 02-1/TBH-TB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, mỗi loại hợp đồng chỉ gửi một bản chụp có xác nhận của người nộp thuế để làm mẫu. Người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh mục này;
 • Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.
khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

              khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

 1. Nộp hồ sơ:

     Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

     Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

     Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

      Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử

 1. Thời hạn giải quyết hồ sơ:

      Không phải trả kết quả cho người nộp thuế

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

     Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

    >>> Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ được quy định như thế nào?

    >>>  Cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa dịch vụ được quy định như thế nào?

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: