Thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang – Luật Toàn Quốc

Thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang – Luật Toàn QuốcĐánh giá bài viết THỦ TỤC GIAO ĐẤT CHO TỔ CHỨC TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn:      Thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai […]

Thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang – Luật Toàn Quốc
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC GIAO ĐẤT CHO TỔ CHỨC TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, các hình thức để Nhà nước giao đất cho tổ chức để sử dụng đó là: giao đất thông qua đấu giá, giao đất không thông qua đấu giá. Bài viết dưới đây đề cập đến nội dung về trình tự, thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể:

1. Hồ sơ giao đất cho tổ chức Bắc Giang

     Được quy định tại Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT như sau:

1.1 Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư

     Hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01;
  • Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư.

     Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

     Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

  • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang

giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang

1.2 Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình

     Hồ sơ gồm có:

  • Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01;
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
  • Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

     Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo.

2. Trình tự, thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang

     Được thực hiện căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

     Bước 1: Cơ quan tài nguyên và môi trường hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

     Bước 2: Người được giao đất, cho thuê đất nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, nộp tiền thuê đất đối với trường hợp cho thuê đất;

     Bước 3: Cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục giao đất cho tổ chức tại Bắc Giang, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.