Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật Doanh nghiệp 2014

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật Doanh nghiệp 2014Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên 2 Câu hỏi của bạn về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên: 3 Câu trả […]

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên theo luật Doanh nghiệp 2014
Đánh giá bài viết

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên 

Câu hỏi của bạn về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

Kính gửi Luật Sư. Tôi muốn làm thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên thì tôi phải làm gì?

Câu trả lời của luật sư về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.  Nội dung tư vấn về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Điều kiện giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thứ nhất, công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Thứ hai, trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.

2.2. Trình tự thực hiện thủ tục giải thể trong trường hợp công ty tự giải thể

Trình tự thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trong trường hợp công ty tự giải thể được thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty tổ chức họp thông qua quyết định giải thể công ty.

Bước 2: Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Bước 4: Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

                Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

2.3. Trình tự thực hiện thủ tục giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.

Việc giải thể công ty trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể. 

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của công ty phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Bước 3: Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.4. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm các hồ sơ sau đây:

  •  Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
  •  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn chi tiết về thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.