Chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH ...Phương thức chuyển đổi ...Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH..Hệ quả của việc chuyển đổi...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kiến thức của bạn: 

Chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý: 

 • Luật Doanh Nghiệp 2014 
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Nội dung tư vấn:

     Theo Điều 198 Luật doanh nghiệp 2014 thì chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như sau:

1.Phương thức chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên:

 Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức quy định trên.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

2.Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên :

     Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

     2.1 Hồ sơ gồm:

     Hồ sơ chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Danh sách danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
 • Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác củangười đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháphóa lãnh sự;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

     2.2 Thời hạn giải quyết hồ sơ:

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.Hệ quả của việc chuyển đổi:

     Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

     Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Xin chân thành cảm ơn./