Thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp được quy định như thế nào?

GIA HẠN GCN ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP Kiến thức của bạn: Thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có […]

GIA HẠN GCN ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kiến thức của bạn:

Thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp được quy định như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực từ ngày 02/5/2018);

Nội dung kiến thức về thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp:

     Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Điều 14 Nghị định 40/2014/NĐ-CP, cụ thể:

     1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 05 năm.

     2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trong trường hợp đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này.

     3. Trước khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp

Thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp

     4. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định này;
  • Các tài liệu quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Điều 9 Nghị định này trong trường hợp có thay đổi so với lần sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp gần nhất.

     5. Trình tự, thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục gia hạn GCN đăng ký bán hàng đa cấp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!