Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ

Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộĐánh giá bài viết THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI  GIÁM HỘ Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ theo quy định tại điều 23, Luật Hộ tịch 2014. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Bộ Luật Dân […]

Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI  GIÁM HỘ

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ theo quy định tại điều 23, Luật Hộ tịch 2014.

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung câu trả lời

     Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Việc đăng ký, chấm dứt, thay đổi giám hộ được pháp luật quy định khá rõ ràng và chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2005 và những văn bản có liên quan.

     Để giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng về những vấn cơ bản liên quan đến việc thay đổi người giám hộ Luật Toàn Quốc cung cấp một số thông tin cơ bản như sau:

 1. Các trường hợp thay đổi người giám hộ:

 • Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại Ðiều 60 của Bộ luật Dân sự 2005;
 • Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;
 • Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ;
 • Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ.
 1. Thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ:

     Điều 23, Luật Hộ tịch quy định về việc đăng ký thay đổi giám hộ như sau: “Trường hợp yêu cầu thay đổi người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự và có người khác đủ điều kiện nhận làm giám hộ, thì các bên làm thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trước đó và đăng ký giám hộ mới theo quy định”.

Hồ sơ chấm dứt giám hộ

 • Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ (theo mẫu).
 • Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây và xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ theo quy định của Bộ Luật Dân sự.
 • Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.

     Trong trường hợp thay đổi người giám hộ đương nhiên thì những người được quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Bộ luật Dân sự 2005 là người giám hộ đương nhiên; nếu không có người giám hộ đương nhiên thì việc cử người giám hộ được thực hiện theo quy định tại Điều 63 của Bộ luật này.

Hồ sơ đăng ký giám hộ:

 • Tờ khai đăng ký việc giám hộ (theo mẫu);
 • Giấy cử giám hộ. Giấy cử giám hộ do người cử giám hộ lập; nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ;
 • Danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu có).

     Đồng thời, người đăng ký giám hộ phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Bản chính giấy CMND, hộ khẩu của người giám hộ, người cử giám hộ và người được giám hộ;
 • Bản chính giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập…);
 • Bản chính giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người giám hộ với người được giám hộ.
 1. Chuyển giao giám hộ của người giám hộ được cử:
 • Khi làm thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có người giám hộ mới, người đã thực hiện việc giám hộ phải chuyển giao giám hộ cho người thay thế mình.
 • Việc chuyển giao giám hộ phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ lý do chuyển giao và tình trạng tài sản của người được giám hộ tại thời điểm chuyển giao. Người cử người giám hộ, người giám sát việc giám hộ chứng kiến việc chuyển giao giám hộ.
 • Trong trường hợp thay đổi người giám hộ vì lý do người giám hộ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, mất tích; tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động thì người cử người giám hộ lập biên bản, ghi rõ tình trạng tài sản của người được giám hộ, quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện việc giám hộ để chuyển giao cho người giám hộ mới với sự chứng kiến của người giám sát việc giám hộ.
 • Việc chuyển giao giám hộ phải được ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ mới công nhận.
 1. Cơ quan có thẩm quyền.

 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký giám hộ là cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục chấm dứt việc giám hộ.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người giám hộ cư trú là cơ quan có thẩm quyền tiến hành đăng ký việc giám hộ.

     Trên đây là những quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đăng ký thay đổi giám hộ. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: