Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất...Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường

THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kiến thức của bạn:

    Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư theo quy định mới nhất

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Đầu tư 2014
  • Nghị định 118/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư
  • Thông tư 16/2015 / TT- BKHĐT thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư.

Nội dung tư vấn:  

Theo quy định tại điều 3 luật đầu tư 2014:

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

      Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 78/2015:  

     “Điều 21: Trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  1. Cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật
  2. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
  3. Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định tại khoản 1 và khaorn 2 điều này để lập hồ sơ đăng ký đầu tư”

       Trình tự thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư:

      1.Hồ sơ cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  • Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của Nhà đầu tư.

   2. Nộp hồ sơ cung cấp thông tin về dự án đầu tư

     Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư

     Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

     + Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

    + Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

cung cấp thông tin về dự án đầu tư

cung cấp thông tin về dự án đầu tư

     3.Thời hạn giải quyết thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

      4. Nhận kết quả giải quyết thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  • Văn bản cung cấp thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

       >>>>Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

         >>>> Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: