Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh mới nhất

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh được hiện hiện như thế nào....Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh..khi nào chấm dứt địa điểm...

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Câu hỏi của bạn về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh:

     Xin chào luật sư, hiện nay công ty tôi đang muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Luật sư có thể tư vấn giúp tôi về trình tự, thủ tục để chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh được không?

     Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

2. Nội dung tư vấn về chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

     Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan khác nhau dẫn đến việc các doanh nghiệp muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình. Hiện nay công ty bạn đang mong muốn chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh như sau:

2.1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

     Theo quy định tại điều 60 nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh được hiện hiện khi trong các trường hợp sau:

     Thứ nhất, Hoạt động của địa điểm kinh doanh bị chấm dứt theo quyết định của Doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, do nhu cầu của công ty hoặc địa điểm kinh doanh hoạt động không hiểu quả, doanh nghiệp có thể ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh

     Thứ hai, Chấm dứt theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng kí địa điểm kinh doanh. Theo khoản 3 điều 60 nghị định 78/2015/NĐ-CP: “Địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế”

     Như vậy, việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh có thể do phòng đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Dưới đây chúng tôi xin trình bày về trình tự thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh theo quyết định của doanh nghiệp.

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

2.2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-22, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

2.3. Trình tự thực hiện

     Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

     Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, trao giấy biên nhận

     Bước 3:Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động; đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

     Kết luận: Địa điểm kinh doanh có thể bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp hoặc bị chấm dứt theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Theo đó, công ty của bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh để được giải quyết.

     Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh mới nhất 2019, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung